Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 1 (577) z dnia 10.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Likwidacja działalności gospodarczej - możliwość złożenia formularza VAT-Z przez CEiDG
Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest - zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT - zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu (...)
str. 4
II.
Podatek VAT w epoce cyfrowej - pakiet zmian zaproponowany przez Komisję Europejską
Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian do unijnych regulacji w zakresie VAT, które mają na celu zmodernizowanie obowiązków sprawozdawczych, ułatwienie e-fakturowania, dostosowania przepisów do gospodarki opartej (...)
str. 5
III.
Limit zwolnienia podmiotowego bez zmian
W świetle obowiązujących przepisów art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Zasady zwrotu na rachunek VAT
W myśl art. 87 ust. 6a ustawy o VAT na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku (...)
str. 7
2.
Odmowa wypłaty środków pieniężnych z rachunku VAT
Po otrzymaniu środków pieniężnych, np. z tytułu zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni podatnik może je wykorzystać m.in. na zapłatę kwoty odpowiadającej (...)
str. 8
1.
Okoliczności utraty zwolnienia podmiotowego
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zwolniona (...)
str. 11
2.
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego
Jeżeli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, to w celu prawidłowego rozliczenia VAT musi właściwie ustalać termin powstania obowiązku podatkowego. W ustawie o VAT brak jest (...)
str. 13
1.
Usługi medyczne zwolnione z VAT jako świadczenie kompleksowe
Spółka z o.o. wkrótce będzie miała status podmiotu leczniczego i czynnego podatnika VAT. Planuje świadczyć odpłatne usługi medyczne polegające na konsultacji i kwalifikacji pacjentów do (...)
str. 16
2.
Opodatkowanie zabiegów upiększających
Jestem lekarzem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę różnego rodzaju zabiegi medyczne, w tym usługi mające na celu korekcję zmarszczek (...)
str. 18
VII.
Usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego w świetle ustawy o VAT
Prowadzę ośrodek szkolenia kierowców. Szkolę osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi wyłącznie na kategorię B. Czy kursy takie podlegają zwolnieniu z VAT (...)
str. 20
1.
Możliwość stosowania zwolnienia z VAT
» Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży Zwolnienie z podatku VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, tj. podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie (...)
str. 20
2.
Usługi świadczone przez szkoły jazdy - wyrok TSUE oraz wyjaśnienia organów podatkowych
Kursy kategorii B prowadzone są przez podmioty na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 20
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Usługi myjni samochodowej świadczone na rzecz osób prywatnych
Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 22
2.
Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas
» Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu (...)
str. 24
3.
Przysługująca ulga na zakup kasy
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Kwotę ulgi przysługującej (...)
str. 25
1.
Nieodpłatne przekazanie towarów - rozliczanie VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Ustawodawca określił także przypadki, w których pomimo, że towary są przekazywane (...)
str. 26
2.
Kasa fiskalna przy czynnościach nieodpłatnych
Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeśli dokonują sprzedaży na rzecz osób (...)
str. 27
X.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa rejestrująca przy najmie nieruchomości
Czy świadcząc usługi najmu prywatnego w 2023 r. muszę sprzedaż tę ewidencjonować w kasie fiskalnej? Co do zasady, sprzedaż dokonywana na rzecz osób prywatnych musi (...)
str. 28
2.
Świadczenie kompleksowe a zwolnienie z obowiązku ewidencji w kasie
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży polegającej na dostawie i montażu pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych dla osób prywatnych. Czy z tytułu świadczenia tych (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych - termin zapłaty podatku VAT
Zasadniczo dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem VAT należny w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT, składanej w terminie (...)
str. 31
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Import usług od usługodawcy zwolnionego z opodatkowania
Czeski przedsiębiorca wykonuje na nasze zlecenie usługi budowlane na nieruchomości położnej w Polsce. Nasz zagraniczny kontrahent jest zwolniony z podatku VAT w Czechach. Kto i (...)
str. 34
2.
Koszty transportu towarzyszącego wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Sprzedając swoje wyroby w ramach WDT, ujmujemy na fakturze w odrębnej pozycji koszty transportu. W jaki sposób należy je opodatkować? W praktyce, dostawcy bardzo często (...)
str. 37
3.
Wywóz towarów w ramach WDT do innego państwa niż siedziba nabywcy
Dokonaliśmy sprzedaży towarów na rzecz firmy z Niemiec zarejestrowanej tam dla potrzeb podatku VAT i wystawiliśmy fakturę dokumentującą sprzedaż. Zgodnie z wolą nabywcy, towar został (...)
str. 38
4.
Dostawa towarów montowanych poza granicami kraju dla polskiego podatnika
Nasza firma produkcyjna dokonuje sprzedaży maszyn i urządzeń produkcyjnych. Zawarliśmy umowę na sprzedaż i montaż specjalistycznego urządzenia w Holandii. Naszym zleceniodawcą jest polska firma, która (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Obowiązek dokonania rocznej korekty VAT
Podatnicy prowadzący działalność mieszaną (zwolnioną z VAT i opodatkowaną), którzy w 2022 r. odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej struktury (...)
str. 40
2.
Zmiany w zakresie rocznej korekty VAT - pakiet SLIM VAT 3
W myśl obowiązujących przepisów każda (nawet wynosząca jeden punkt procentowy) różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego (ostateczną) dotyczącą odliczenia, obliguje (...)
str. 42
3.
Roczna korekta VAT w JPK_VAT z deklaracją w praktyce - checklista
√ Sprawdź, czy w poprzednim roku odliczałeś VAT przy zastosowaniu proporcji (zakupy związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT) i w jakiej wysokości proporcję (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Zasady powołania zarządcy sukcesyjnego
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 45
2.
Czynności zachowawcze do momentu ustanowienia zarządu sukcesyjnego
Ustawodawca przewidział możliwość tymczasowego zarządzania firmą w drodze tzw. czynności zachowawczych. Zatem w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli (...)
str. 46
3.
Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego w zakresie VAT
» Złożenie JPK_VAT z deklaracją Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Jak wynika z art. 15 ust. 1a (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Limity uprawniające do uzyskania statusu małego podatnika
W myśl art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 49
2.
Kwartalne deklaracje składane przez małych podatników
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT, składają deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do (...)
str. 49
3.
Jak prawidłowo sporządzić JPK_V7K?
Elementy pliku JPK_VAT określa rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
» Definicja płynu do papierosów elektronicznych Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym, przez płyn do papierosów elektronicznych (...)
str. 54
2.
Zmiany, które wejdą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.
Zmiany w ustawie obejmą szereg regulacji dotyczących m.in. definicji słownikowych, przedmiotu opodatkowania, podatników akcyzy, ubytków wyrobów akcyzowych, zwolnień od akcyzy, obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze (...)
str. 57
3.
Wyłączenie cygar i cygaretek z oznaczania znakami akcyzy przeznaczonymi dla wyrobów tytoniowych
Od 20 maja 2024 r. wyroby tytoniowe takie jak: cygara i cygaretki zostaną objęte systemem śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace). W (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Likwidacja działalności przez podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
W dniu 30 listopada 2022 r. podatnik będący małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową zlikwidował działalność gospodarczą. W jaki sposób należy wykazać (zapłacić) podatek należny (...)
str. 60
2.
Wystawienie duplikatu faktury sprzedaży po zakończeniu działalności gospodarczej
W dniu 31 sierpnia 2022 r. zlikwidowałam działalność gospodarczą. Obecnie zwrócił się do mnie nabywca z prośbą o wystawienie duplikatu faktury z powodu jej zaginięcia. (...)
str. 61
3.
Zmiana przeznaczenia nabytych towarów - korekta VAT
Prowadzę działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu mieszkań. Od listopada 2022 r. jedno z mieszkań zostało na rok wynajęte na cele biurowe. Zgodnie z umową (...)
str. 63
4.
Nota korygująca wystawiona w formie elektronicznej
Otrzymałam fakturę w formie elektronicznej, na której jest błąd w naszym NIP. Czy błąd ten mogę skorygować notą korygującą wystawioną również w formie elektronicznej? Fakturą (...)
str. 64
5.
Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi a odliczenie VAT naliczonego
W grudniu 2022 r. otrzymaliśmy fakturę dotyczącą usługi, która będzie wykonana dopiero z początkiem lutego 2023 r. Nie wpłacaliśmy zaliczki na poczet tej usługi. Czy (...)
str. 65
6.
Zakup kasy fiskalnej a prawo do odliczenia VAT
Z uwagi na przekroczenie wartości sprzedaży kupiłem kasę on-line, z tytułu której skorzystałem z przysługującej ulgi w kwocie 700 zł. Czy oprócz tego mogę odliczyć (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o VAT
` Szerzej na ten temat piszemy w dziale "Podatek akcyzowy" oraz "Kasy rejestrujące" W Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2022 r., pod poz. 2707, (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 grudnia 2022 r., pod poz. 2667, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
3.
Nowe rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2022 r., pod poz. 2633, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania (...)
str. 66
4.
Zmiana w zakresie podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 grudnia 2022 r., pod poz. 2661, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.