Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nowe wyjaśnienia MF w zakresie JPK_VAT z deklaracją
Czynni podatnicy VAT począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. (lub za czwarty kwartał w przypadku podatników rozliczających VAT za okresy kwartalne) mają obowiązek składania (...)
str. 4
II.
Oświadczenie o opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości złożone w akcie notarialnym - projekt SLIM VAT 2
Zwolniona z VAT - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Zasady rozliczania faktur korygujących in minus
Od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 7
1.
Moment rozliczenia przez wystawcę faktury korygującej zmniejszającej VAT należny
W przypadkach opisanych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej (...)
str. 7
2.
Termin i sposób ujęcia faktury korygującej w JPK_VAT przez nabywcę
» Termin ujęcia faktury korygującej in minus Od 1 stycznia 2021 r. w myśl art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku, gdy zaistnieją (...)
str. 9
1.
Dodatkowe opłaty związane z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu
Spółka z o.o. w 2020 r. zawarła umowę leasingu samochodu osobowego. Samochód wykorzystywany jest do celów mieszanych. W ogólnych warunkach umowy leasingu znajduje się zapis (...)
str. 12
2.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od potwierdzonego przyjętego zamówienia, jeżeli spełnia ono wymogi faktury uproszczonej? W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że potwierdzenie przyjęcia (...)
str. 13
3.
Termin odliczenia podatku naliczonego poprzez korektę JPK_VAT
Podatnik rozliczający podatek VAT miesięcznie, w listopadzie 2020 r. zakupił od kontrahenta krajowego towar, natomiast fakturę potwierdzającą ten zakup otrzymał w grudniu 2020 r. Do (...)
str. 14
1.
Podnajem lokalu mieszkalnego dla cudzoziemców
Odpłatnie wynajmuję firmie lokale mieszkalne. Najemca lokale te udostępnia na podstawie umowy podnajmu cudzoziemcom podejmującym w Polsce pracę. Lokale podnajmowane są wyłącznie na cele mieszkaniowe (...)
str. 15
2.
Nieodpłatne udostępnianie lokali mieszkalnych pracownikom
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Z uwagi na trudności pozyskania odpowiednio wykwalifikowanej kadry w miejscu funkcjonowania firmy zamierzam zatrudnić pracowników z innych regionów kraju, a także (...)
str. 16
1.
Wydatki związane z nabyciem pojazdów samochodowych
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 17
2.
Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynikać będzie, że wykluczone jest użycie pojazdu (...)
str. 18
3.
Informacja o pojazdach jako warunek odliczania VAT
Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych (...)
str. 18
4.
Dłuższy termin na złożenie VAT-26 - projekt SLIM VAT 2
W projekcie zmian do ustawy o VAT, jakie mają wejść w życie z dniem 1 października 2021 r. (tzw. pakiet SLIM VAT 2) przewidziano zmianę (...)
str. 19
VII.
Obowiązek opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamierza na podstawie umowy zlecenia świadczyć na rzecz spółki (czynnego podatnika VAT) usługi doradztwa związane z zarządzaniem. Czy w przypadku (...)
str. 20
1.
Działalność wykonywana osobiście
W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (...)
str. 20
2.
Odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich
Z kolei trzeci warunek, tj. odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich oznacza, że ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi ze zleceniobiorcy na zleceniodawcę. Zatem (...)
str. 21
1.
Wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)
str. 22
2.
Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych i usług budowlano-montażowych
» Usługi budowlane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej W przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek podatkowy należy (...)
str. 23
3.
Sprzedaż bonów upominkowych w sklepie jubilerskim
W przypadku bonów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania: transferu bonu (tj. emisji oraz każdego przekazania bonu po jego emisji) - w odniesieniu do bonów (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Kasy on-line w interpretacjach indywidualnych
1.
Połączenie kasy on-line z CRK w okresie jej bezczynności
W świetle obowiązujących przepisów ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas (...)
str. 26
2.
Stosowanie kasy on-line przez podmiot leczniczy świadczący usługi medyczne
Od 1 lipca 2021 r. podatnicy świadczący m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów będą obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż na rzecz (...)
str. 28
3.
Świadczenie usług budowlanych
Podatnicy świadczący usługi budowlane od 1 lipca 2021 r. będą obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych w kasie on-line. Rozstrzygana przez Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 29
X.
Czytelnicy pytają
1.
Dwa punkty sprzedaży - jedna kasa fiskalna
Prowadzimy sklep, w którym sprzedajemy kosmetyki. Obrót z tego tytułu ewidencjonujemy w kasie rejestrującej (z elektronicznym zapisem kopii). Oprócz tego towary te dwa razy w (...)
str. 30
2.
Kasa fiskalna przy braku sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Posiadamy dwa miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszym miejscu, tj. w siedzibie firmy dokonujemy sprzedaży m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którą rejestrujemy (...)
str. 31
3.
Kwota limitu uprawniającego do zwolnienia z kas fiskalnych
Sprzedaż dla osób fizycznych rozpoczęłam 10 września 2020 r. Do końca ubiegłego roku nie przekroczyłam limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z kasy wyliczonego proporcjonalnie (...)
str. 31
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Wykazanie sprzedaży z kilku kas w JPK
W prowadzonej działalności do ewidencjonowania sprzedaży stosuję 5 kas fiskalnych. Czy w JPK_VAT z deklaracją raporty fiskalne z tych kas z oznaczeniem RO mogę ująć (...)
str. 32
2.
Moment odliczenia ulgi na zakup kasy
W styczniu zakupiłem kasę on-line. Czy w rozliczeniu za ten miesiąc mogłem odliczyć ulgę na jej zakup, jeśli w tym okresie nie dokonałem żadnej sprzedaży (...)
str. 32
3.
Sprzedaż samochodu osobie prywatnej
Sprzedaliśmy samochód (środek trwały) osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zapłaty dokonano przelewem na rachunek firmowy. Czy sprzedaż taką powinniśmy zarejestrować w kasie fiskalnej? (pytanie 1336923). Komentarz (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Wywóz towarów w procedurze magazynu call-off stock do innego państwa UE
Uproszczenie rozliczeń przy zastosowaniu magazynów call-off stock (które zastąpiły funkcjonujące wcześniej magazyny konsygnacyjne), obowiązujące od 1 lipca 2020 r., polega głównie na tym, że przemieszczenia (...)
str. 34
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż samochodu na rzecz niepodatnika spoza UE
W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu osobowego, wywożonego do Szwajcarii na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? Czy należy zastosować stawkę VAT 23% czy 0% (...)
str. 36
2.
Przekazanie prezentów zagranicznym kontrahentom
Prowadzimy działalność gospodarczą, wykonując czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy mamy obowiązek opodatkowania podatkiem VAT takiego (...)
str. 38
3.
Otrzymanie faktury dokumentującej WNT przed dokonaniem dostawy
Kupiliśmy towar od holenderskiego kontrahenta w ramach WNT. Dostawa miała miejsce 25 stycznia br., ale faktura została wystawiona 23 grudnia 2020 r. Kiedy powstał u (...)
str. 40
4.
Nabycie i dostawa towarów poza terytorium kraju
Zamierzam zakupić od włoskiego dostawcy rękawice winylowe. Towar będący własnością włoskiej firmy, znajduje się w magazynie na terytorium Niemiec, skąd będzie bezpośrednio transportowany do Czech, (...)
str. 42
5.
Opodatkowanie importu usług przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT
Spółka zwolniona przedmiotowo z opodatkowania ze względu na wykonywanie usług w zakresie opieki medycznej, nabywa co miesiąc od unijnego kontrahenta usługę reklamową. Czy w związku (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Ewidencjonowanie transakcji zagranicznych w pliku JPK_VAT
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Ewidencjonowanie i deklarowanie transakcji zagranicznych w nowym pliku JPK_VAT wymaga zastosowania odpowiednich oznaczeń i kodów (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Warunki zastosowania ulgi na złe długi
Podatnik, który sprzedał towar lub świadczył usługę i nie otrzymał w określonym terminie należności z tytułu danej transakcji, ma możliwość "odzyskania" podatku VAT z tego (...)
str. 50
2.
Termin dokonania korekty przez wierzyciela
Wierzyciel - na podstawie art. 89a ust. 3 ustawy o VAT - ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za (...)
str. 51
3.
Obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika
Dla wierzyciela ulga na złe długi stanowi jego prawo, natomiast po stronie dłużnika niewywiązującego się terminowo ze zobowiązań, mamy do czynienia z obowiązkiem korekty podatku (...)
str. 51
4.
Uregulowanie należności po zastosowaniu ulgi na złe długi
W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której wierzyciel skorygował podatek należny i podstawę opodatkowania, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Wzór wniosku komornika o uwolnienie środków z rachunku VAT
» Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT Jeżeli podatnik nie wykorzysta środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT do zapłaty (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych za pomocą Systemu EMCS PL2
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku akcyzowym, polegające między innymi na objęciu monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 (...)
str. 56
1.
Sprzedaż wyrobów węglowych przy użyciu Systemu EMCS PL2
Na podstawie art. 46aa ustawy, monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie odbywa się z użyciem Systemu, jeżeli wyroby te (...)
str. 56
2.
Zwrot wyrobów węglowych z użyciem Systemu
Zgodnie z art. 31a ust. 5 pkt 2 ustawy, zwrot wyrobów węglowych nabytych w ramach zwolnienia, przez finalnego nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu węglowego, który (...)
str. 57
3.
Dorejestrowanie do Systemu projektu e-DD po zakończeniu dostawy
W art. 46na ustawy określono szczególne przypadki, w których stosowanie Systemu EMCS PL2 do wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie polega (...)
str. 57
4.
Zakończenie monitorowania sprzedaży z użyciem Systemu
W art. 46na ust. 8 ustawy doprecyzowano, że w przypadkach, o których mowa w art. 46na ust. 1-7 nie ma zastosowania art. 46g ustawy, oraz (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Oznaczanie sprzedaży towarów używanych w JPK_VAT z deklaracją
W jaki sposób w JPK_VAT z deklaracją należy oznaczyć transakcje sprzedaży używanego samochodu osobowego oraz używanej maszyny górniczej o wartości powyżej 15.000 zł? W myśl (...)
str. 59
2.
Odliczenie VAT z faktur, które zawierają błędny NIP nabywcy
Otrzymaliśmy od kontrahenta faktury zakupu, na których umieszczono błędny NIP naszej firmy. Czy mimo to możemy odliczyć VAT z tych faktur? Generalnie prawo do odliczenia (...)
str. 60
3.
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży lokalu użytkowego
W 2011 r. zakupiliśmy lokal użytkowy od spółki, która wcześniej otrzymała go w ramach aportu od osoby fizycznej. Transakcja była zwolniona z VAT na podstawie (...)
str. 61
4.
Negatywna weryfikacja kontrahenta w wykazie podatników VAT
Rozpocząłem współpracę z nowym kontrahentem. Kontrahent ten nie widnieje w białej liście podatników. Z uzyskanej od niego informacji wynika, że nie jest on zwolniony podmiotowo (...)
str. 63
5.
Stosowanie kodu GTU w przypadku dzierżawy miejsca pod reklamę
Jednostka budżetowa wystawia faktury za dzierżawę miejsca pod reklamę. Czy taka sprzedaż powinna być oznaczona w JPK_V7M kodem GTU_12? Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są (...)
str. 64
6.
Korekta podatku naliczonego w przypadku wywłaszczenia nieruchomości
W 2016 r. zakupiłem nieruchomość na cele prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej i skorzystałem z prawa do odliczenia VAT. W związku z budową drogi nastąpiło (...)
str. 65
7.
Zapłata kartą płatniczą
Nabywam towary wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęte obowiązkowym MPP. Czy za takie towary mogę zapłacić kartą płatniczą? Zgodnie z art. (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2021 r., pod poz. 285, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 (...)
str. 67
2.
Rozporządzenie w sprawie braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 lutego 2021 r., pod poz. 347, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lutego 2021 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.