Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Pakiet SLIM VAT - uproszczenia rozliczeń podatku VAT
Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania do druku (...)
str. 4
II.
Wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych już w 2021 r. - projekt ustawy
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https:// bip.kprm.gov.pl ) w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy (...)
str. 9
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół z 0% stawką VAT - zmiana rozporządzenia
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od (...)
str. 11
IV.
Stosowanie oznaczenia TP w nowym JPK_VAT z deklaracją
Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT czynni zobowiązani są do składania plików JPK_VAT z deklaracją. Zasady wykazywania transakcji w pliku JPK_VAT reguluje rozporządzenie w (...)
str. 13
1.
Dostawa dokonywana przez spółki komunalne
Wątpliwości podatników budzi kwestia oznaczania symbolem TP transakcji dokonywanych przez spółki komunalne, w których głównym udziałowcem jest gmina. W związku z powyższym warto przytoczyć odpowiedź (...)
str. 13
2.
Sprzedaż realizowana przez spółkę z o.o. a stosowanie oznaczenia TP
Wątpliwości podatników budzi również kwestia stosowania oznaczenia TP transakcji dokonywanych pomiędzy spółkami z o.o., w przypadku gdy wspólnicy jednej ze spółek są jednocześnie członkami rady (...)
str. 15
3.
Oznaczenie TP a wystąpienie powiązań rodzinnych
Jak wskazano na wstępie, wywieraniem znaczącego wpływu jest pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Definicje powyższych dwóch pojęć zawarto (...)
str. 15
1.
Dostawa produktów leczniczych na rzecz podmiotów krajowych
W interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.904. 2020.1.WN Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii oznaczania w ewidencji sprzedaży kodem (...)
str. 16
2.
Wyroby kosmetyczne zawierające alkohol etylowy
W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów (...)
str. 17
3.
Usługi składowania i odzyskiwania odpadów
W sprawie rozstrzyganej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.601.2020.1.AKA spółka dzierżawi składowisko odpadów w celu (...)
str. 18
1.
Wypełnianie JPK_VAT z deklaracją w przypadku faktur wystawionych na rzecz podmiotów zwolnionych z VAT
Podczas weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) otrzymałam informację, że wyszukani kontrahenci nie figurują w rejestrze VAT. W większości są to podmioty (...)
str. 19
2.
Szkoła nauki jazdy a zwolnienie z VAT
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoły nauki jazdy. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że kursy na prawo jazdy na kategorię B, C oraz C+E (...)
str. 20
3.
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego a zwolnienie podmiotowe
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Dodatkowo wystawiłem fakturę dokumentującą otrzymaną prowizję za zawarcie (...)
str. 22
4.
Ustalenie limitu obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego
Prowadzę działalność gospodarczą i ze względu na niską wartość sprzedaży korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy limit 200.000 zł uprawniający do korzystania z tego (...)
str. 23
1.
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Podstawą opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał (...)
str. 24
2.
Wpływ dotacji inwestycyjnych otrzymanych przez samorządową instytucję kultury na obliczanie prewspółczynnika
Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do (...)
str. 26
VIII.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracownika - wyrok NSA
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Ujmowanie sprzedaży paragonowej w nowym JPK_VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 28
2.
Wystawianie faktur do paragonów z oznaczeniem FP
Ustawodawca w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT wskazał, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (oznaczone kodem (...)
str. 29
3.
Sprzedaż paragonowa potwierdzona fakturą w JPK_V7M - stanowisko organu podatkowego
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 grudnia 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.582.2020.1.EW rozstrzygnął wątpliwość podatnika dotyczącą prawa podatnika do ujmowania w JPK_V7M (...)
str. 29
X.
Czy przy użyciu kasy wirtualnej można ewidencjonować całą sprzedaż podatnika?
W myśl art. 111b ust. 1 ustawy o VAT ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kas rejestrujących, w odniesieniu do określonych grup podatników lub rodzajów czynności (...)
str. 30
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Usługi naprawy pojazdów na rzecz jednostki budżetowej
Czy sprzedaż usług naprawy pojazdów na rzecz jednostki budżetowej powinna być traktowana jako sprzedaż na rzecz osób prywatnych i ewidencjonowana w kasie fiskalnej? Obowiązek ewidencjonowania (...)
str. 31
2.
Faktury wystawiane do paragonów z NIP nabywcy
Prowadzimy sprzedaż detaliczną paliwa i innych drobnych artykułów motoryzacyjnych na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców, którą rejestrujemy w kasie fiskalnej. Sprzedaż na rzecz firm dokumentowana (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Warunki zastosowania stawki VAT 0% do zaliczki
Do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, (...)
str. 34
2.
Wydłużenie terminu na wywóz towarów
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 34
XIII.
Faktury za udział w wideokonferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty
Otrzymaliśmy faktury za udział pracowników naszej uczelni w wideokonferencjach organizowanych przez zagraniczną uczelnię i firmę specjalizującą się w organizowaniu konferencji. Czy musimy rozliczyć import usług? (...)
str. 35
1.
Definicja importu usług
Generalnie zakup usług od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia ustalone na podstawie odrębnych przepisów znajduje się w Polsce, zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT. Jak stanowi (...)
str. 35
2.
Udział w wideokonferencji - jak ustalić miejsce opodatkowania?
Regułą jest określanie miejsca świadczenia usług w oparciu o miejsce, w którym to usługobiorca posiada siedzibę (art. 28b ustawy o VAT). Wyjątkiem od tej zasady (...)
str. 36
3.
Stawka VAT dla importowanych usług
Import usług opodatkowany jest stawkami właściwymi dla danych czynności, które obowiązują na terytorium naszego kraju. Podstawową stawką VAT jest 23%, ale ustawodawca przewidział też preferencje (...)
str. 38
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od podmiotu powiązanego w nowym JPK_V7M
Czy faktury dotyczące WNT od jednostki powiązanej należy oznaczać w nowym JPK_V7M symbolem TP? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe (...)
str. 39
2.
Import towarów w łańcuchu dostaw
Dokonujemy zakupu towarów od kontrahenta z Rosji a następnie odsprzedajemy go klientowi z Litwy. Towar jest bezpośrednio transportowany z Rosji na Litwę, gdzie ostateczny nabywca (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie w 2020 r.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2020 r. odliczali podatek (...)
str. 43
1.
Podatek VAT odliczany w 2020 r. przy zastosowaniu proporcji obrotu
Sposób dokonania rocznej korekty podatku VAT uzależniony jest od rodzaju towarów i usług, które były nabywane w trakcie 2020 r. W odniesieniu do towarów i (...)
str. 43
2.
Jak dokonać korekty VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika?
W niektórych przypadkach podatnicy VAT dokonują zakupu towarów i usług, które wykorzystują zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność (...)
str. 45
3.
Roczna korekta VAT naliczonego za 2020 r. - checklista
√ Sprawdź, czy w 2020 r. odliczałeś VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika (zakupy związane z działalnością opodatkowaną i nieopodatkowaną) i w jakiej wysokości prewspółczynnik stosowałeś. √ (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Faktura korygująca in minus
W pliku JPK_V7M za październik 2020 r. dostawę m.in. kamery cyfrowej oznaczyłem kodem GTU_06. W grudniu br. do faktury dokumentującej tę transakcję wystawiłem fakturę korygującą (...)
str. 48
2.
Korygowanie transakcji podlegających MPP
W październiku 2020 r. dokonaliśmy dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, na kwotę brutto powyżej 15.000 zł. Transakcja została udokumentowana (...)
str. 49
3.
Korekta ewidencji w związku z błędnym oznaczeniem dostawy wyrobów węglowych
Od rozliczenia za październik 2020 r. w ewidencji w zakresie podatku należnego w stosunku do faktur potwierdzających dostawę wyrobów węglowych o kodzie CN ex 2701 (...)
str. 50
4.
Termin rozliczenia korekty faktury zakupowej
W grudniu 2020 r. otrzymałem korektę faktury in minus, dotyczącą zakupu towaru dokonanego we wrześniu 2020 r. Pierwotna faktura została przeze mnie ujęta w momencie (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór wniosku o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT z deklaracją
Podatnicy rozliczający podatek VAT za okresy miesięczne bądź kwartalne, zobowiązani są do składania w formie elektronicznej pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację podatkową, jak i ewidencję (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Obowiązek podatkowy od ubytków powstałych w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty: a) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr (...)
str. 53
1.
Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium (...)
str. 54
2.
Regulacje dotyczące procedury zawieszenia w świetle przepisów dyrektywy Rady 2008/118/WE
Krajowe przepisy dotyczące procedury zawieszenia poboru akcyzy stanowią implementację przepisów dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku (...)
str. 54
3.
Stwierdzenie i rozliczenie powstałych w trakcie przemieszczania ubytków
Jak wskazują przytoczone przepisy, właściwą administracją do zbadania sprawy i rozliczenia powstałych ubytków podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy państwami członkowskimi (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wykazanie towarów refundowanych w JPK_VAT z deklaracją
Prowadzę sklep z wyrobami medycznymi. Sprzedawane towary są w części refundowane przez NFZ na podstawie przedstawianego przeze mnie rachunku refundacyjnego. Czy w nowym pliku JPK_VAT (...)
str. 57
2.
Brak obowiązku opodatkowania VAT dobrowolnych napiwków
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług restauracyjnych i jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy otrzymywane przez pracowników napiwki od klientów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? W (...)
str. 57
3.
Możliwość zastosowania 8% stawki VAT dla usług wykonywanych poza bryłą budynku
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Jaką stawkę podatku powinienem zastosować w przypadku świadczenia usług polegających na wykonaniu ogrodzenia budynku mieszkalnego, położeniu (...)
str. 59
4.
Sprzedaż nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W 2002 r. nabyliśmy na własność nieruchomość "A", składającą się z budynku socjalnego i gruntu oraz nieruchomość "B", składającą się z (...)
str. 61
5.
Nabycie samochodu w ramach leasingu operacyjnego do działalności opodatkowanej i zwolnionej a odliczenie VAT
Zamierzamy dokonać zakupu nowego samochodu ciężarowego na potrzeby spółki, będącej czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną, w związku z czym (...)
str. 62
6.
Jak w nowym JPK_VAT wykazać podatek należny od nagród wydanych w ramach akcji promocyjnej?
Spółka planuje zorganizowanie akcji promocyjnej dla swoich klientów będących podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Po dokonaniu zakupów w określonej wysokości otrzymają oni nagrody rzeczowe. Akcja posiada (...)
str. 64
7.
Prawo do odliczenia VAT z faktury uproszczonej
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupuję towary i usługi, które są dokumentowane fakturami uproszczonymi (z NIP mojej firmy). Czy mogę odliczyć VAT z tak wystawionych (...)
str. 66
8.
Wniosek o zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w JPK_V7M
Rozliczam VAT za okresy miesięczne. W jaki sposób wypełnić część deklaracyjną nowego JPK_VAT, jeśli chcę skorzystać z przeksięgowania zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych? (...)
str. 66
J.
ZMIANY PRZEPISÓW
XIX.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2020 r., pod. poz. 2188, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2020 r., pod poz. 2248 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.