Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Wyłączenia z obowiązku e-fakturowania - projekt rozporządzenia
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl został zamieszczony projekt z dnia 31 sierpnia 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw (...)
str. 4
II.
Nowe zasady rozliczania opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku objętych systemem kaucyjnym
W dniu 30 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz (...)
str. 5
III.
Nie będzie zmiany daty wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF
Od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni, a od 1 stycznia 2025 r. pozostali podatnicy zwolnieni z VAT, będą zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Wystawianie e-faktur za pośrednictwem KSeF - broszura informacyjna MF dotycząca struktury FA(2)
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/pliki-do-pobrania-ksef/ udostępniło dokumentację dla struktury logicznej e-Faktury FA(2) oraz broszurę informacyjną dotyczącą struktury FA(2), która obowiązuje od 1 września 2023 (...)
str. 8
1.
Faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu KSeF - zagadnienia ogólne
» Definicja faktury ustrukturyzowanej Przez fakturę ustrukturyzowaną (e-fakturę) rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. (...)
str. 8
2.
Ogólne założenia formatu (pól) danych pliku faktury ustrukturyzowanej
W broszurze wskazano ogólne założenia dotyczące formatu pól. W tym zakresie wyjaśniono m.in., że: formatem pliku jest XML , pola (elementy) w pliku XML przyjmują (...)
str. 9
3.
Struktura logiczna e-faktury
Z broszury wynika, że struktura schematu głównego dla FA(2) składa się z następujących elementów: Naglowek, Podmiot1, Podmiot2, Podmiot3, PodmiotUpowazniony, Fa, Stopka. Podkreślono, że Naglowek, Podmiot1, (...)
str. 10
V.
Ustalanie właściwej stawki VAT - praktyczne porady
Podstawową stawką VAT jest stawka 23%. W przypadku niektórych towarów i usług podatnik ma prawo zastosować stawkę obniżoną (0%, 5% bądź 8%), bądź zwolnienie od (...)
str. 12
1.
Określenie przedmiotu transakcji i miejsca świadczenia
W pierwszej kolejności, aby zastosować prawidłową stawkę VAT, należy określić co jest przedmiotem transakcji: dostawa towarów, świadczenie usług, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (...)
str. 12
2.
Konieczność klasyfikacji towarów i usług
Przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych. Co do zasady, podatnik powinien klasyfikować (...)
str. 13
1.
Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki
Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym terminem otrzymano całość lub część zapłaty, (...)
str. 15
2.
Dane na fakturze zaliczkowej
Co do zasady faktura dokumentująca otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży - stosownie do art. 106f ust. 1 ustawy - powinna zawierać: 1) (...)
str. 16
3.
Wpłata zaliczki i dostawa towaru w tym samym miesiącu - nowe regulacje w ustawie o VAT
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT obowiązują zmienione regulacje w zakresie m.in. wystawiania faktur zaliczkowych oraz końcowych. ] Wzór faktury zaliczkowej dostępny w dziale Podatek (...)
str. 17
4.
Wystawianie faktur końcowych
W myśl obowiązującego od 1 września br. art. 106f ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po (...)
str. 17
1.
Opłata sankcyjna za brak ważnego biletu parkingowego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie zarządzania parkingami. Moimi zleceniodawcami są duże sieci handlowe, będące właścicielami obiektów handlowych oraz powierzchni parkingowych zlokalizowanych (...)
str. 18
2.
Świadczenie usług budowlanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Od września 2023 r. prowadzę firmę budowlaną i jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonałem usługę budowlaną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej (...)
str. 20
3.
Usługi udzielania pożyczek podlegających oprocentowaniu
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) udzieliła oprocentowanej pożyczki innemu przedsiębiorcy (czynnemu podatnikowi VAT). Spłata pożyczki będzie następowała w 12 miesięcznych ratach. Kiedy w tej (...)
str. 20
VIII.
Budowa budynku wielorodzinnego a prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT
Spółka zawarła umowę na roboty budowlane, które będą polegały na kompleksowym wykonaniu konstrukcji żelbetowych i murowych: fundamentów, podziemia budynku (hali garażowej) oraz części nadziemia (klatki (...)
str. 22
1.
Warunki korzystania z preferencyjnej stawki VAT przy budowie obiektu budowlanego
Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do: 1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub (...)
str. 22
2.
Niedokończona inwestycja budowlana - skutki w VAT
W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy ustalić czy spółka wykonując konstrukcje żelbetowe i murowe: fundamenty, podziemie budynku (halę garażową) oraz części nadziemia (klatki schodowej), spełnia (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Warunki zwolnienia z kas przy sprzedaży usług/towarów w systemie wysyłkowym
Generalnie w przypadku świadczenia usług podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia z kas ze względu na formę zapłaty. Zwolnienie to określone zostało w § 2 (...)
str. 26
2.
Płatność kartą płatniczą - korzystny wyrok WSA
Jeszcze do niedawna organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznawały, że ze zwolnienia określonego w poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień (...)
str. 27
X.
Ewidencja w kasie fiskalnej sprzedaży piwa na festynach - odpowiedź na interpelację poselską
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych podlega - co do zasady - ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, które szczegółowo określa (...)
str. 29
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Świadczenie usług wynajmu kampera
Kupiliśmy kampera, który będziemy wynajmować. Czy świadczenie usług wynajmu tego kampera dla osób fizycznych podlega ewidencji w kasie czy możemy wystawić tylko fakturę? Nadmieniamy, że (...)
str. 30
2.
Sprzedaż używanego firmowego laptopa pracownikowi
Czy sprzedaż używanego firmowego laptopa (niebędącego środkiem trwałym) pracownikowi zwolniona jest z obowiązku rejestracji w kasie fiskalnej? [pytanie nr 1460372] Komentarz 1 Sprzedaż dla pracowników (...)
str. 31
3.
Ustalenie limitu - sprzedaż netto czy brutto?
Czy limit wartości sprzedaży w wysokości 20.000 zł, którego przekroczenie zobowiązuje do stosowania kasy przez czynnego podatnika VAT należy liczyć netto czy brutto? [pytanie nr (...)
str. 32
4.
Rozliczenie ulgi na zakup kasy w JPK_V7M
W jaki sposób należy zaksięgować i wykazać kwotę ulgi na zakup kasy, aby w pozycji 49 deklaracji została ujęta cała kwota 700 zł? [pytanie nr (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Opodatkowanie pośrednictwa w dostawie towarów
Na wstępie wyjaśnijmy, że pośrednictwo w dostawie towarów wykonywane na rzecz podatników opodatkowane jest według ogólnej zasady dla miejsca świadczenia usług - tam gdzie usługobiorca (...)
str. 34
1.
Sprzedaż internetowa w formie dropshippingu
Dropshipping nie jest uregulowany w przepisach prawnych ale w praktyce jest to bardzo popularny model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru (...)
str. 35
2.
Dostawa towarów przez pośrednika we własnym imieniu i na własny rachunek
W przypadku, gdy podatnik (właściciel sklepu internetowego) dokonuje sprzedaży towaru finalnemu odbiorcy we własnym imieniu i na własny rachunek, a na dostawcy spoczywa jedynie obowiązek (...)
str. 35
3.
Pośrednictwo w sprzedaży towarów w formie usługi
Jeśli podatnik nie prowadzi sprzedaży towarów we własnym imieniu ani na własny rachunek (nie dokonuje więc zakupu towarów będących przedmiotem transakcji), a jego rola ogranicza (...)
str. 36
4.
Dostawy realizowane przez platformy internetowe ułatwiające sprzedaż towarów klientom
Znacząca część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Unii z (...)
str. 37
XIII.
Nieodpłatne przekazanie towarów zagranicznym klientom
Przekazujemy nasze wyroby nieodpłatnie, na cele reklamowe, klientom z UE i spoza Unii. Czy należy uznać, że jest to czynność podlegająca opodatkowaniu? Jeśli tak, to (...)
str. 39
1.
Wydanie towarów bez wynagrodzenia
Nieodpłatne przekazanie towarów opisane w pytaniu, będzie dokonywane na rzecz kontrahentów z terytorium Unii i spoza UE. Należy więc sprawdzić, czy zdarzenie to mieści się (...)
str. 39
2.
Warunki uznania transakcji za niepodlegającą opodatkowaniu
Aby stwierdzić, czy nieodpłatne przekazanie przez Czytelnika wyrobów podlega opodatkowaniu, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków (...)
str. 40
3.
WDT i eksport próbek lub prezentów
Zasady dotyczącej opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Stawka VAT na usługi montażu pergoli
W ocenie niektórych podatników czynności w postaci świadczenia usługi montażu pergoli dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem stawki w (...)
str. 42
1.
Usługi modernizacji obiektów budowlanych opodatkowane 8% stawką VAT
Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT obniżoną do 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji , termomodernizacji, przebudowy lub (...)
str. 42
2.
Dostawa i montaż pergoli - świadczenie opodatkowane stawką 23%
Najnowsze stanowisko organów podatkowych pomimo pojawiających się wyroków sądowych nie uległo zmianie. Przykładowo Dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej z dnia 15 czerwca 2023 r., (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Rozpoznanie i rozliczanie importu usług
Zakup usług od zagranicznych firm najczęściej stanowi dla polskich podatników import usług, choć nie w każdym przypadku. Dokonując takiego zakupu należy ustalić kilka ważnych kwestii, (...)
str. 46
1.
Miejsce opodatkowania usług
Usługi, które świadczone są na rzecz podatników - opodatkowane są zasadniczo w miejscu, gdzie usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b ust. 1 ustawy o (...)
str. 46
2.
Podmiot zobowiązany do opodatkowania wykonanych usług
Jeśli miejsce opodatkowania zakupionych usług będzie się znajdowało w innym państwie niż Polska, to po stronie polskiego nabywcy nie wystąpi obowiązek ich rozliczenia. Gdyby jednak (...)
str. 47
3.
Ewidencjonowanie i deklarowanie importu usług
» Wykazanie importu usług w deklaracji podatkowej Polski nabywca będący zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nabywający usługi od zagranicznej firmy, która nie ma siedziby ani (...)
str. 48
4.
Jak rozliczyć import usług - checklista
Podsumowując wszystkie wcześniejsze informacje na temat rozliczania zakupu usług od zagranicznych przedsiębiorców, przedstawiamy check listę, która ułatwi właściwe opodatkowanie dokonanych transakcji. √ Ustal miejsce opodatkowania (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Ogólne zasady wystawiania faktur w ramach samofakturowania
Generalnie przedsiębiorca, który sprzedaje towary i świadczy usługi zobowiązany jest do wystawiania faktur. Ustawodawca umożliwia jednak wystawianie faktur także przez ich nabywców. Instytucja tzw. samofakturowania (...)
str. 51
2.
Obowiązki podmiotów stosujących samofakturowanie
2.1. Zawarcie umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy Warunkiem korzystania z procedury samofakturowania jest zawarcie przez strony transakcji stosownej umowy, z której powinna (...)
str. 51
2.1.
Zawarcie umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy
Warunkiem korzystania z procedury samofakturowania jest zawarcie przez strony transakcji stosownej umowy, z której powinna wynikać określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych (...)
str. 51
2.2.
Dokumentowanie sprzedaży w ramach samofakturowania
W zakresie elementów, jakie powinny zawierać faktury wystawiane przez nabywców towarów i usług należy stosować ogólne zasady określone w art. 106e ustawy o VAT. Warto (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Obniżona o 50% stawka akcyzy na alkohol etylowy
Ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. (...)
str. 54
2.
Ulga w imporcie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym
Zgodnie ze zmienionym art. 97a ustawy w przypadku importu napojów alkoholowych w tym alkoholu etylowego warunkiem stosowania stawki akcyzy obniżonej 50%, jest przedstawienie przez podmiot (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Rozliczenie podatku VAT od gadżetów przekazanych pracownikom i kontrahentom
Przedsiębiorstwo wielooddziałowe organizuje dla wszystkich oddziałów naradę podsumowującą 2022 rok. W trakcie narady zostaną rozegrane mistrzostwa piłki nożnej. Oprócz drużyn organizatora w turnieju weźmie udział (...)
str. 57
2.
Nabycie usług licencji a prawo do odliczenia VAT
Spółka zakupiła klucze licencyjne na okres 1 roku (dostęp od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.). Faktura wystawiona została 15 maja 2023 (...)
str. 59
3.
Prawo do odliczenia VAT w przypadku braku otrzymania akceptacji noty korygującej
Spółka zmieniła dane adresowe (ulicę i kod pocztowy), jednak część kontrahentów wystawiła faktury na stare dane spółki. Czy w takiej sytuacji spółka ma prawo do (...)
str. 61
4.
Czy wniosek o wydanie WIS podlega opłacie?
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru. Zamierzam zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem (...)
str. 62
5.
Sposób numerowania faktur
Podatnik wystawia faktury z numeracją miesięczną dla każdego kontrahenta z innym oznaczeniem w numerze np. dla kontrahenta A w lipcu wystawił faktury z numeracją 1/07/2023/A, (...)
str. 64
6.
Obowiązek zamieszczania określonych danych na fakturze
Prowadzę firmę przewozową i wystawiam faktury w formie papierowej oraz elektronicznej (poza systemem KSeF). Czy faktury powinny zawierać pieczątkę oraz podpis osoby, która sporządzała fakturę? (...)
str. 65
7.
Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia z VAT
Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na niewielką sprzedaż. Czy mogę dobrowolnie zrezygnować z tego zwolnienia? Podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej dokonać powinien wyboru, (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Nowy wzór VAT-R
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2023 r., pod poz. 1731, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie KSeF
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia 2023 r., pod poz. 1760, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
3.
Ulga w akcyzie dla małych gorzelni
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2023 r., pod poz. 1723, opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.