Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 13 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 46.348 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Dodatek nr 19
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20
z dnia 10.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Wdrożenie w Polsce przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z (...)
str. 3
I.
OGÓLNE ZASADY RODO A STOSUNEK PRACY
Zatrudnienie pracownika z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zawsze oznacza konieczność wykonania względem niego obowiązku informacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 (...)
str. 3
1.
Kategorie danych osobowych przetwarzanych w stosunkach pracy
W stosunkach pracy są przetwarzane zarówno dane zwykłe, jak i dane szczególnych kategorii. Przez dane szczególnych kategorii, zgodnie z art. 9 RODO, uznajemy bowiem dane (...)
str. 4
2.
Przesłanki przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę
W przypadku stosunku pracy najczęstszą podstawą przetwarzania danych osobowych będzie niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli w tej sytuacji pracodawcy (art. (...)
str. 4
3.
Klauzula informacyjna dla pracownika
Klauzula informacyjna dla pracownika powinna zawierać wszystkie elementy wymagane przez art. 13 RODO. Przepis ten wskazuje, że jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane (...)
str. 6
4.
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników
Generalną zasadą wywodzoną z przepisów RODO jest konieczność upoważniania pracowników do przetwarzania danych osobowych, jeśli charakter ich pracy wiąże się z dostępem do danych osobowych. (...)
str. 7
5.
Miejsce przechowywania dokumentów związanych z ochroną danych osobowych
Istnieją dwie różne praktyki dotyczące przechowywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych nadanych pracownikom oraz klauzul informacyjnych dla pracowników. Część pracodawców przechowuje te dokumenty w aktach (...)
str. 8
6.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych w stosunkach zatrudnienia
W stosunkach zatrudnienia wiele procesów podlega outsourcingowi na zewnątrz organizacji i wtedy w aspekcie ochrony danych osobowych pojawia się zasadnicze pytanie, czy powinno dojść do (...)
str. 9
II.
PROCES ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
Po zmianach wprowadzonych do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego uporządkowano dane osobowe, jakie mogą być przetwarzane na etapie rekrutacji, (...)
str. 10
1.
Dane gromadzone od kandydata do pracy
W przypadku kandydatów do pracy (osób ubiegających się o zatrudnienie), zgodnie z art. 22 1 § 1 K.p., pracodawca może żądać podania jedynie danych osobowych (...)
str. 10
2.
Dane gromadzone od pracownika
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 26 K.p. stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy i dopiero z tym (...)
str. 14
3.
Przetwarzanie danych osobowych o niekaralności pracownika
Zgodnie z art. 10 RODO, przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 RODO (...)
str. 17
4.
Przetwarzanie danych osobowych dotyczących niepełnosprawności
Szczególne obostrzenia dotyczą danych dotyczących niepełnosprawności pracownika, czego dowodem jest specjalny przepis dodany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i (...)
str. 19
5.
Przetwarzanie danych osobowych na innych podstawach prawnych niż Kodeks pracy
Zatrudnienie pracownika pociąga za sobą szereg obowiązków wynikających z innych dziedzin prawa, np. zabezpieczenia społecznego, czy podatkowego, które również wiążą się z koniecznością przetwarzania danych (...)
str. 20
III.
PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH
Odnosząc się do kwestii prowadzenia akt osobowych i aspektu ochrony danych osobowych, kluczowym zagadnieniem jest rozstrzygnięcie, jakie dokumenty mogą być przechowywane, a jakie nie w (...)
str. 22
1.
Informacje dotyczące służby wojskowej
W 2019 r. zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej pociągnęła za sobą likwidację oficjalnych wzorów kwestionariuszy osobowych. Resort rodziny na stronach rządowych gov.pl zamieścił pomocnicze (...)
str. 23
2.
Dokumenty, których nie powinno przechowywać się w aktach osobowych
W aktach osobowych nie powinny być przechowywane dokumenty niewynikające z prawa pracy, a więc niestanowiące dokumentacji pracowniczej, a będące elementem dokumentacji ubezpieczeniowej czy podatkowej. W (...)
str. 24
3.
Usuwanie i aktualizacja danych w aktach osobowych
Zgodnie z wyjaśnieniami UODO z 27 sierpnia 2020 r., pracodawca przechowując dane w dokumentacji pracowniczej musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w art. (...)
str. 25
IV.
CZAS PRACY I ABSENCJE PRACOWNIKÓW A KWESTIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku czasu pracy kluczowe ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych wiążą się z dokumentami o charakterze zbiorowym, w których występują dane osobowe wielu pracowników, (...)
str. 27
V.
ASPEKTY PŁACOWE W KONTEKŚCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Obsługa płacowa pracowników wiąże się z koniecznością przekazywania ich danych osobowych innym podmiotom w związku z wypełnianiem obowiązków ustawowych, w takich przypadkach dane pracowników są (...)
str. 31
VI.
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Wdrożenie przepisów RODO w Polsce wiązało się ze zmianami także w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej zwanej ustawą o Funduszu. Problematyka danych osobowych (...)
str. 32
1.
Zasady udostępnienia danych pracodawcy
Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o Funduszu, udostępnienie danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia (...)
str. 33
2.
Zasady przyznawania świadczeń socjalnych
Świadczenia socjalne są przydzielane pracownikom najczęściej przez specjalne komisje socjalne działające na podstawie regulaminu ZFŚS albo przy udziale członków związku zawodowego, jednak w każdym przypadku (...)
str. 34
3.
Obowiązkowe przeglądy danych i okres przechowywania danych ZFŚS
W 2019 r. wprowadzono nowy ustawowy obowiązek, jakim jest przegląd danych osobowych, zgromadzonych w związku z działalnością ZFŚS. Otóż pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych nie (...)
str. 35
VII.
BHP A RODO
W zakresie obowiązków ze sfery bhp, które ciążą na pracodawcach i wiążą się ściśle z przetwarzaniem danych osobowych, należy wymienić przede wszystkim medycynę pracy i (...)
str. 37
VIII.
MONITORING PRACOWNIKÓW
Monitoring pracowników bez względu na jego postać powinien zostać wprowadzony na podstawie przepisów regulaminu pracy, ale z uwagi na jego duży wpływ na prywatność o (...)
str. 38
1.
Monitoring wizyjny
Najczęściej stosowaną formą monitoringu pracowników jest monitoring wizyjny, który polega na prowadzeniu szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci (...)
str. 38
2.
Monitoring służbowej poczty elektronicznej
Drugą formą monitoringu pracowników jest monitoring poczty elektronicznej, który został uregulowany w art. 22 3 K.p. W jego przypadku inaczej ustawodawca określił przesłanki zastosowania monitoringu, (...)
str. 41
3.
Inne formy monitoringu
Monitorowanie czasu pracy pracowników za pomocą systemów elektronicznych jest bez wątpienia inną formą monitoringu, która nie została ujęta wprost w przepisach Kodeksu pracy. Nie może (...)
str. 42
IX.
KONTROLA TRZEŹWOŚCI I NA OBECNOŚĆ W ORGANIZMIE ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU
Z dniem 21 lutego 2023 r. do Kodeksu pracy zostały wprowadzone przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach innych środków (...)
str. 44
X.
PRACA ZDALNA
Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy o pracy zdalnej, które zostały dodane do Kodeksu pracy. Wśród nich znajduje się przepis dotyczący wprost problematyki ochrony (...)
str. 46
XI.
ZBIOROWE PRAWO PRACY A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie zbiorowego prawa pracy należy zwrócić szczególnie uwagę na dwa aspekty: konsultacje w indywidualnych sprawach pracowniczych, w przypadku których konieczne jest najpierw ustalenie, czy (...)
str. 48
XII.
ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW
W kontekście zwolnienia pracownika z pracy pojawiają się często u pracodawcy pytania, czy można o tym fakcie poinformować załogę lub można nadal wykorzystać skrzynkę mailową (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.