Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2024 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Dokumentacja kadrowa
Dodatek nr 8
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8
z dnia 10.04.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Proces nawiązywania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generuje powstanie wielu dokumentów kształtujących tę więź prawną oraz prawa i obowiązki jej stron. Ich katalog w sposób (...)
str. 3
I.
DOKUMENTY GROMADZONE PODCZAS REKRUTACJI
1.
Zakres informacji udzielanych przez kandydata do pracy
Pracodawca może sprawdzić przydatność kandydata na określone stanowisko pracy, w tym jakie posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, przez analizę złożonych dokumentów lub bezpośrednią rozmowę (czasem (...)
str. 7
2.1.
Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie
Z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej wynika, że pracodawca w trakcie przeprowadzania naboru pracowników ma prawo gromadzić oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych osób ubiegających (...)
str. 8
2.2.
Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim, wykonywanym na koszt pracodawcy (art. 229 § 1 pkt 1 K.p.). Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają (...)
str. 10
II.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA I PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA
1.1.
Kwestionariusz osobowy pracownika
Po zatrudnieniu pracodawca ma prawo żądać od pracownika - niezależnie od danych osobowych uzyskanych na etapie naboru - podania: adresu zamieszkania, numeru PESEL, a w (...)
str. 14
1.2.
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z: treścią regulaminu pracy (art. 104 3 § 2 K.p.) albo obwieszczenia (...)
str. 15
1.3.
Umowa o pracę
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Może ona zostać zawarta na okres próbny, na czas nieokreślony lub na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie (...)
str. 17
1.4.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Powinnością pracodawcy jest udzielenie pracownikowi pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 K.p.). W stosunku do nowo zatrudnionych obowiązek ten musi zostać spełniony nie później (...)
str. 19
1.5.
Zakres czynności
Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawców obowiązku opracowywania zakresów czynności w formie pisemnej. Pracodawca jest wprawdzie zobowiązany na mocy art. 94 pkt 1 K.p. (...)
str. 21
1.6.
Karta szkolenia wstępnego bhp
Pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie zanim zostanie dopuszczony do pracy. Warunkiem jej wykonywania jest bowiem nie tylko posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, ale również dostateczna (...)
str. 21
2.
Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia
2.1.
Dokumenty dotyczące czasu pracy
2.1.1. Lista obecności Pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania obecności w pracy pracowników bez względu na wielkość zatrudnienia. W zakładach pracy zatrudniających co najmniej 50 (...)
str. 23
2.2.
Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika
2.2.1. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych (...)
str. 33
2.3.
Dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego
2.3.1. Wniosek o podział urlopu na części Urlop wypoczynkowy powinien mieć charakter nieprzerwany, czyli powinien być udzielony w pełnym wymiarze przysługującym danemu pracownikowi; pracownikowi niepełnoetatowemu (...)
str. 34
2.4.
Dokumenty dotyczące korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem
2.4.1. Wniosek o urlop macierzyński W razie urodzenia dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym (...)
str. 37
2.5.
Dokumentowanie udzielania kar porządkowych
Problematykę pracowniczej odpowiedzialności porządkowej regulują przepisy art. 108 i następne K.p. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i (...)
str. 57
2.6.
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego bhp
Celem szkoleń okresowych, jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Szkolenia okresowe odbywają: osoby będące pracodawcami (...)
str. 58
III.
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA
1.
Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy
Najdogodniejszym dla obu stron stosunku pracy trybem jego rozwiązania jest porozumienie stron polegające na zgodnym oświadczeniu woli pracownika i pracodawcy. Tryb ten nie wymaga konsultacji (...)
str. 60
2.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę polega na jednostronnym oświadczeniu woli jednej ze stron umowy powodującym, po upływie okresu wypowiedzenia, jej rozwiązanie. Istotne w tym trybie rozwiązywania (...)
str. 61
3.
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Problematyka rozwiązywania z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest określona art. 52 K.p. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (...)
str. 63
4.
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Regulacje Kodeksu pracy upoważniają pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika po upływie określonego czasu absencji, podczas której stosunek pracy podlega (...)
str. 65
5.
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Także pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez pracodawcę albo zdrowotnych. Kwestię tę reguluje art. 55 K.p. Na podstawie (...)
str. 66
6.
Karta obiegowa
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają stosowania karty obiegowej, jednak pracodawca w drodze aktów lub instrukcji wewnętrznych może taki dokument stosować. Jest on pomocny zarówno (...)
str. 67
7.
Świadectwo pracy
Stosownie do art. 97 K.p. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. (...)
str. 68
8.
Skierowanie na badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia
Pracownik, który wykonywał pracę w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po rozwiązaniu umowy może zażądać wykonania okresowych badań lekarskich (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.