Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 3 (603) z dnia 10.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Przesunięcie wejścia w życie obowiązkowego KSeF
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni, a od 1 stycznia 2025 r. pozostali podatnicy zwolnieni z VAT, (...)
str. 4
II.
Zmiana terminu wdrożenia e-Doręczeń
Termin powszechnego wdrożenia e-Doręczeń miał nastąpić z dniem 10 grudnia 2023 r. ` Na ten temat pisaliśmy w "Poradniku VAT" nr 20 z 2023 r. (...)
str. 5
III.
Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie
W sytuacji gdy podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Zmiana przeznaczenia towarów a korekta podatku naliczonego
Zmiana przeznaczenia towarów występuje wówczas, gdy np. towar został zakupiony do czynności opodatkowanych, jednak po pewnym czasie zostanie przeznaczony do czynności zwolnionych z VAT lub (...)
str. 8
1.
Zmiana przeznaczenia środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł
Zgodnie z art. 91 ust. 7a ustawy o VAT - w przypadku gdy podatnik dokonuje zmiany przeznaczenia towarów i usług, o których mowa w art. (...)
str. 8
2.
Termin korekty VAT od niskocennych składników majątku i wyposażenia
Dla niskocennych składników majątku (np. środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł lub wyposażenia) generalnie obowiązuje 12-miesięczny okres korekty. Jeżeli zatem w tym okresie (...)
str. 9
3.
Towary, surowce i materiały
Zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów handlowych lub surowców (...)
str. 10
4.
Zmiana przeznaczenia samochodu
W przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego (np. samochodu osobowego) podatnik jest zobowiązany (lub ma prawo) skorygować VAT odliczony w związku z jego zakupem, importem (...)
str. 11
V.
Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości
W artykule wyjaśniono zasady opodatkowania sprzedaży różnego rodzaju nieruchomości na terytorium kraju przez podatnika VAT z wykorzystaniem narzędzia - "Schemat VAT od sprzedaży nieruchomości" dostępnego (...)
str. 12
1.
Jak opodatkowane jest zbycie nieruchomości niezabudowanych - gruntów?
Zbycie przez podatnika VAT nieruchomości niezabudowanych (gruntów) jest opodatkowane stawką 23% lub podlega zwolnieniu z VAT (przy spełnieniu określonych warunków wynikających z ustawy o VAT). (...)
str. 12
2.
Czy sprzedaż lokali mieszkalnych zakupionych w celach handlowych może być zwolniona z VAT?
Zgodnie z art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy , budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, (...)
str. 16
VI.
Używanie samochodów służbowych a VAT
Pojazdami samochodowymi, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej (...)
str. 19
1.
Nabycie pojazdów samochodowych - ograniczone prawo do odliczenia VAT
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 19
2.
Prawo do pełnego odliczenia VAT od samochodu
Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków (art. 86a ust. 3): 1) związanych z pojazdami wykorzystywanymi (...)
str. 20
3.
Parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania pracownika - wyrok WSA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w nieprawomocnym wyroku z dnia 6 kwietnia 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 53/23 uznał, że: "(...) co do zasady (...)
str. 20
VII.
Transakcje związane z odpłatnym udostępnieniem obiektów sportowych
W praktyce czynni podatnicy VAT (w tym gminy) realizują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie odpłatnego udostępniania obiektów sportowych (basenów, kortów tenisowych czy hal (...)
str. 22
1.
Wynajem hali sportowej opodatkowany stawką 23%
Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dział 68 "Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości" obejmuje: usługi wynajmujących, agentów i/lub maklerów (...)
str. 22
2.
Wykupienie biletu wstępu do obiektu sportowego ze stawką 8%
W załączniku nr 3 do ustawy o VAT będącym wykazem towarów i usług opodatkowanych 8% stawką VAT wskazano w poz. 55 - PKWiU 93.11.10.0 - (...)
str. 23
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Określenie właściwej stawki VAT dla usług budowlanych
Czy podwykonawca świadcząc usługi budowlane w warsztacie samochodowym może zastosować 8% stawkę VAT? Zgodnie z obowiązującym art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku (...)
str. 25
2.
Sprzedaż samochodu zakupionego w systemie VAT marża
Na potrzeby prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej w grudniu 2017 r. nabyłam używany samochód osobowy (środek trwały). Nabycie było potwierdzone fakturą VAT marża. Czy obecnie przy (...)
str. 26
3.
Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup okularów
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności większość czasu spędzam przed monitorem komputerowym, co powoduje ciągłe przemęczenie (...)
str. 27
4.
Kwota z przeniesienia a zwrot w terminie 25 dni
W miesięcznych deklaracjach podatkowych wykazujemy nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym jako kwotę do przeniesienia na następny miesiąc. Nadwyżka ta od czerwca 2023 r. kumuluje się. (...)
str. 28
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Dostawa lokali mieszkalnych na rzecz osób prywatnych
Świadczymy usługi budowlano-remontowe (montaż okien, drzwi, itp.) m.in. na rzecz osób prywatnych. Sprzedaż tych usług ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Dodatkowo planujemy budować domy/lokale mieszkalne i (...)
str. 29
2.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Czy w związku z tym zobowiązana jestem do stosowania kasy fiskalnej? W myśl § 2 (...)
str. 30
3.
Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy
W 2024 r. rozpocząłem prowadzenie wysyłkowej sprzedaży materiałów budowlanych. Zapłatę otrzymuję na rachunek firmowy. Będę również sprzedawał (po wybudowaniu) nieduże domy mieszkalne na rzecz osób (...)
str. 31
X.
Obowiązki podatnika stosującego kasę rejestrującą
Obowiązki podatników związane z ewidencjonowaniem sprzedaży w kasie rejestrującej określone są w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT oraz w rozdziale 2 rozporządzenia w (...)
str. 32
XI.
Zaprzestanie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
W prowadzonej działalności gospodarczej posiadamy kasę on-line. Od dłuższego czasu nie dokonuję jednak sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Czy mogę zrezygnować z jej stosowania (tzn. (...)
str. 36
1.
Zaprzestanie dokonywania sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy jej użyciu. Zatem, jeżeli nie wystąpi sprzedaż na (...)
str. 36
2.
Obowiązki związane z zakończeniem używania kasy on-line
Zakończenie używania kasy on-line w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas (np. w przypadku zaprzestania sprzedaży na rzecz osób fizycznych) wymaga wykonania przez (...)
str. 36
3.
Konsekwencje rezygnacji z kasy fiskalnej
Podatnik decydując się na zaprzestanie prowadzenia sprzedaży na rzecz osób prywatnych musi także pamiętać o obowiązku zwrócenia kwoty ulgi przyznanej na zakup kasy fiskalnej, jeśli (...)
str. 37
4.
Utylizacja kasy rejestrującej
Kwestia możliwości utylizacji kasy rejestrującej po zakończeniu fiskalizacji była przedmiotem rozważań Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2023 r., nr (...)
str. 38
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z art. 15 tej ustawy, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R ciąży na (...)
str. 39
2.
Podmioty, do których nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT
Istnieją pewne sytuacje, w których wyłączona jest możliwość stosowania powyższego zwolnienia. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy, zwolnienia z VAT nie stosuje (...)
str. 40
3.
Zwolnienie z opodatkowania zagranicznych obywateli zamieszkałych w Polsce
Gdyby jednak obywatel innego państwa unijnego zamieszkiwał na terytorium naszego kraju, to zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy mogłoby (...)
str. 41
4.
Siedziba i miejsce prowadzenia działalności w wyjaśnieniu organu podatkowego
Wydawałoby się, że problem dotyczący zagranicznych obywateli, którzy rejestrują działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju został rozwiązany. Pojawiła się jednak interpretacja indywidualna Dyrektora KIS, która (...)
str. 41
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup i odsprzedaż usług naprawy urządzenia wykonanej poza terytorium kraju
Realizujemy duży projekt naprawy parowozu na zlecenie polskiej firmy. Jedna z części do parowozu została przez nas wysłana do Czech w celu dokonania naprawy i (...)
str. 43
2.
Wykonanie scenografii teatralnej dla unijnego podatnika
Czy wykonanie scenografii teatralnej dla unijnego podatnika, wykorzystanej w spektaklu organizowanym w Polsce podlega opodatkowaniu na terytorium naszego kraju? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Sprzedaż posiłków dzieciom i nauczycielom poza VAT
W praktyce gminy za pośrednictwem jednostek oświatowych (np. publicznych szkół podstawowych czy przedszkoli) zapewniają wyżywienie dzieciom, nauczycielom czy pracownikom niepedagogicznym. Czy gmina w takich sytuacjach (...)
str. 46
1.1.
Gmina wyłączona z grona podatników VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa
Przypomnijmy, że podatnikami zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie (...)
str. 46
1.2.
Zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne (...)
str. 46
1.3.
Stanowisko MF i orzecznictwo sądowe
Dla Prenumeratorów GOFIN S Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl » W ww. interpretacji MF z dnia 10 czerwca 2020 (...)
str. 47
2.
Opodatkowanie wyżywienia w stołówce szkolnej byłych pracowników - emerytów
Wśród jednostek samorządu terytorialnego pojawiły się również wątpliwości w zakresie opodatkowania VAT odpłatnej czynności wydawania posiłków dla byłych pracowników pedagogicznych, tj. emerytów. W powyższej sprawie (...)
str. 49
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Korekta VAT należnego w ramach ulgi na złe długi
W obrocie gospodarczym bardzo często dochodzi do sytuacji, w których kontrahent (nabywca) pomimo zobowiązania nie uiszcza terminowo lub w ogóle zapłaty za dostarczony towar czy (...)
str. 50
1.
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi
Na podstawie art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz VAT należny z tytułu dostawy towarów/świadczenia usług na terytorium kraju - w (...)
str. 50
2.
Należność uregulowana po skorzystaniu z ulgi na złe długi - skutki w VAT
W myśl art. 89a ust. 4 ustawy o VAT jeśli po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano ww. korekty VAT (skorzystano z ulgi na złe (...)
str. 52
3.
Korekta VAT należnego w ramach ulgi na złe długi w JPK_V7M
Wierzyciel, który jest uprawniony na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT do skorygowania podstawy opodatkowania oraz VAT należny w ramach ulgi na złe (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Sposoby poprawiania błędów w wystawionych fakturach
Elementy, jakie powinna zawierać faktura, określone zostały w art. 106e ustawy o VAT. Wśród nich wymieniono m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy (...)
str. 54
2.
Korekta JPK_VAT z deklaracją
W świetle obowiązujących przepisów czynni podatnicy VAT zobowiązani są do sporządzania i przesyłania pliku JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Jeżeli w JPK_VAT (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie aromatów zawierających alkohol etylowy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym alkohol etylowy stanowi wyrób akcyzowy. Został on wymieniony w poz. 17 załącznika nr (...)
str. 58
1.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe na podstawie e-SAD
W ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy, na podstawie elektronicznego uproszczonego (...)
str. 58
2.
Obowiązki podatkowe podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego
Zgodnie z art. 78 ust. 1 i 3 ustawy, w przypadku, gdy uprawniony odbiorca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, (...)
str. 60
3.
Regulacje unijne w zakresie przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
Obowiązująca od 13 lutego 2023 r. elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest skutkiem implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień (m.in. (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Dobrowolny KSeF przy świadczeniu usług księgowych
Prowadzę biuro rachunkowe. Z tytułu świadczonych usług księgowych wystawiam faktury za dany miesiąc ostatniego dnia każdego miesiąca (obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. (...)
str. 62
2.
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT przy braku sprzedaży
Od dłuższego czasu podatnik VAT składa co miesiąc plik JPK_V7M, w którym nie wykazuje podatku należnego, a jedynie podatek naliczony do odliczenia. Czy w takiej (...)
str. 63
3.
Opodatkowanie VAT sprzedaży firmowego samochodu
Bank prowadzi w większości sprzedaż przedmiotowo zwolnioną z VAT. Opodatkowane VAT są tylko niektóre czynności, tj. opłaty za zaświadczenia, wydane duplikaty umów itp. Czy sprzedaż (...)
str. 64
4.
Stawka VAT dla usługi pocztowej
Spółka zarządza wspólnotami mieszkaniowymi na podstawie umowy o zarządzanie. Na rzecz wspólnot wystawia również faktury za zrealizowane usługi pocztowe (za wysyłanie korespondencji) na podstawie otrzymanej (...)
str. 65
5.
Nieodpłatne udostępnienie firmowego pojazdu
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy pojazdy samochodowe. Obecnie zamierzamy udostępnić nieodpłatnie pracownikom te pojazdy do celów prywatnych. Czy takie nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodów na ich (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.