Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
pokaż fragmenty artykułów
Czy pracodawca finansuje wpłaty do PPK za pracownika, który jest objęty przestojem?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (599) z dnia 1.03.2024, strona 57
Pracownicy jednego z działów spółki zostali objęci przestojem ekonomicznym. Czy od wynagrodzenia wypłaconego im w czasie tego przestoju, ale za poprzedni okres, pracodawca ma obowiązek (...)  »
Wpłata do PPK sfinansowana przez pracodawcę a koszty uzyskania przychodu u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024, strona 28
Stosownie do przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze. W związku z tym (...)  »
Wysokość wpłat do PPK warunkująca otrzymanie dopłaty rocznej za 2024 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (597) z dnia 1.02.2024, strona 57
Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną do PPK w wysokości 240 zł (art. 32 ust. 1 ustawy (...)  »
Weryfikacja uprawnienia pracodawcy do niewdrożenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (596) z dnia 10.01.2024, strona 53
Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie objęcia go tą ustawą, wskazanym w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK (...)  »
Koszty uzyskania przychodu z tytułu wpłaty przekazanej do PPK po ustaniu zatrudnienia pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (601) z dnia 1.01.2024, strona 30
Nasza spółka zatrudniała pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony do końca sierpnia br. Był on uczestnikiem PPK. Jego ostatnie wynagrodzenie wypłaciliśmy we (...)  »
Możliwość obniżenia wysokości wpłaty podstawowej tylko przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 1.01.2024, strona 58
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, przy czym może zostać przez niego obniżona do wysokości nie niższej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie (...)  »
Postępowanie podmiotu zatrudniającego w przypadku spóźnionych albo zaległych wpłat do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 1.01.2024, strona 56
Pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika na początku września 2023 r. Pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostało wypłacone (...)  »
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wpłat do PPK, gdy uczestnikiem PPK jest zleceniobiorca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (600) z dnia 20.12.2023, strona 19
Spółka z o.o. dokonuje wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (PPK). Uczestnikiem PPK jest osoba, z którą spółka zawarła umowę zlecenia. Jest ona jednocześnie pracownikiem spółki. (...)  »
Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023, strona 51
Otrzymaliśmy wezwanie PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Jak ustala się przeciętne zatrudnienie w poszczególnych miesiącach w celu wyliczenia średniorocznego zatrudnienia, od którego zależy (...)  »
PFR po raz kolejny wzywa podmioty zatrudniające do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023, strona 59
Terminy, w których podmioty zatrudniające zobowiązane są zawrzeć umowę o zarządzanie PPK określa ustawa o PPK. Sprawdzenia czy dany podmiot wywiązał się z tego obowiązku (...)  »
Wpłata do PPK finansowana przez zleceniodawcę - zaliczka na podatek dochodowy zleceniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023, strona 26
Obowiązek wdrożenia PPK w razie przejęcia pracowników w trybie art. 231 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023, strona 56
Z dniem 1 października 2023 r. została utworzona spółka z o.o., która przejęła pracowników innego podmiotu (niezobowiązanego do prowadzenia PPK) w trybie art. 23 1 (...)  »
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wpłat do PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023, strona 63
Pracodawca (spółka z o.o.) obliczył wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego (dalej: PPK) przez siebie finansowane w terminie wypłaty wynagrodzenia za lipiec 2023 r., czyli 10 (...)  »
Wpłaty do PPK członków rady nadzorczej a koszty podatkowe w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023, strona 38
Członkowie rady nadzorczej spółki z o.o. (powołani na podstawie przepisów K.s.h.) otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez nich funkcji w radzie. Ponadto spółka dokonuje wpłat (...)  »
Wycofanie części środków zgromadzonych przez uczestnika na rachunku PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023, strona 56
Uczestnik PPK (w wieku 45 lat) chciałby wypłacić tylko część środków zgromadzonych na rachunku PPK. Czy jest to możliwe? Nie. Ustawodawca przewidział trzy okoliczności, w (...)  »
Możliwość różnicowania wysokości wpłaty dodatkowej do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023, strona 55
Pracodawca zamierza finansować uczestnikom wpłatę dodatkową do PPK. Czy może zróżnicować jej wysokość, np. w zależności od zajmowanego stanowiska? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Podmiot (...)  »
Ważność deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK złożonej w trakcie poprzedniego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023, strona 52
Na początku września 2023 r. ponownie zatrudniliśmy pracownika (w wieku 45 lat), który świadczył u nas pracę w okresie od 1 października 2019 r. do (...)  »
Termin zapisania pracownika do PPK a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023, strona 52
Pracodawca co do zasady każdą nowo zatrudnioną osobę zgłasza do PPK w ostatecznym terminie. W praktyce zdarzają się jednak przypadki, że taki pracownik chciałby przystąpić (...)  »
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat do PPK częściowo dokonanych po terminie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023, strona 17
Spółka z o.o., dokonując wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, w wyniku błędu rachunkowego przekazała za małą kwotę. Czy zdarzenie to powoduje, że cała kwota należnej (...)  »
Uczestnictwo w PPK osoby wykonującej umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023, strona 56
1) Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobami fizycznymi w wieku 47 i 50 lat. Z tego tytułu jedna z nich podlega obowiązkowo ubezpieczeniom (...)  »
Czy środki zgromadzone na rachunku pracownika będącego uczestnikiem PPK podlegają egzekucji?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023, strona 55
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnej (kilkunastu tysięcy złotych). Pracownik ten jest uczestnikiem PPK. Czy komornik może dodatkowo zająć jego środki (...)  »
Moment powstania przychodu z wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (589) z dnia 1.07.2023, strona 33
Zatrudniam pracownika, który w ramach autozapisu stał się uczestnikiem PPK. Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacam ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. W związku z tym wpłat (...)  »
Rezygnacja podmiotu zatrudniającego z finansowania dodatkowej wpłaty do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023, strona 57
Podmiot zatrudniający, oprócz wpłaty podstawowej do PPK, dotychczas finansował też wpłatę dodatkową w wysokości 2,5% wynagrodzenia. Zostało to uregulowane w umowie o zarządzanie PPK. W (...)  »
Minimalna kwota środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK uprawniająca do dopłaty rocznej za 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023, strona 56
Rachunek uczestnika PPK, oprócz wpłat finansowanych przez niego oraz podmiot zatrudniający, jest corocznie zasilany pochodzącą ze środków Fundusz Pracy dopłatą roczną w wysokości 240 zł. (...)  »
Korekta wpłaty do PPK nadpłaconej z powodu absencji chorobowej pracownika - uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 1.06.2023, strona 57
Pracownik - uczestnik PPK od 28 kwietnia 2023 r. nieprzerwanie choruje i najprawdopodobniej do pracy wróci 3 lipca 2023 r. W związku z terminem wypłat (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.