Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Dodatek nr 10
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12
z dnia 20.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
SPOSOBY USTALANIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO
1.
Środek trwały pozyskany w drodze zakupu
Jak ustalić wartość początkową zakupionego środka trwałego, który wymaga remontu? Wartością początkową środka trwałego pozyskanego w drodze zakupu jest cena jego nabycia w rozumieniu przepisów (...)
str. 3
2.
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny
Jak ustalić wartość początkową środka trwałego otrzymanego w darowiźnie? Wartością początkową środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny będzie wartość wynikająca z umowy darowizny. Jeżeli umowa (...)
str. 5
3.
Koszty wspólne budowy i ich rozliczanie na poszczególne obiekty
W ramach prowadzonej inwestycji realizujemy budowę kilku obiektów. Jak rozliczyć koszty wspólne budowy na poszczególne obiekty? Jeśli w ramach jednego przedsięwzięcia jednostka realizuje budowę kilku (...)
str. 6
4.
Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych
W 2020 r. rozpoczęliśmy inwestycję polegającą na budowie środka trwałego. Prowadzimy ją we własnym zakresie. W jaki sposób wycenić tę budowę? Co składać się będzie (...)
str. 7
5.
Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19
Nasza jednostka buduje we własnym zakresie środek trwały. Ze względu na epidemię COVID-19 i stan zdrowia pracowników wykonujących prace przy tej budowie, byliśmy zmuszeni przejściowo (...)
str. 10
6.
Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymanym rabatem cenowym
W marcu 2020 r. otrzymaliśmy od sprzedawcy rabat cenowy oraz fakturę korygującą obniżającą cenę środka trwałego zakupionego w styczniu 2020 r. Dokonaliśmy już odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 11
II.
MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA AMORTYZACJI PODATKOWEJ DLA CELÓW BILANSOWYCH
1.
Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych
Czy w związku z wynikającą z przepisów podatkowych możliwością dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł, jednostka (...)
str. 13
2.
Ograniczenia w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych
Jesteśmy spółką komandytową, której jednym ze wspólników jest spółka z o.o. - jako komplementariusz, a dwaj pozostali wspólnicy to osoby fizyczne - komandytariusze. W świetle (...)
str. 17
3.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Nabyliśmy środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Skorzystaliśmy z jednorazowej amortyzacji podatkowej. Czy bilansowo również możemy dokonać jednorazowej amortyzacji? Jednostki, które (...)
str. 19
III.
EWIDENCJA KSIĘGOWA WYBRANYCH OPERACJI ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.
Nakłady na bieżącą eksploatację środków trwałych
Jak rozliczyć w księgach koszty remontów i konserwacji środków trwałych? Czy zawsze odnosi się je bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej na konta zespołu 4 i (...)
str. 21
2.
Wymiana monitora w zestawie komputerowym
Posiadamy w ewidencji środków trwałych zamortyzowany zestaw komputerowy. Monitor z tego zestawu zepsuł się i zakupiliśmy nowy o wartości 1.000 zł. Czy wartość nowego monitora (...)
str. 22
3.
Modernizacja całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Posiadamy maszynę produkcyjną, która jest już całkowicie zamortyzowana. W październiku maszyna została poddana modernizacji. Jak zaksięgować nakłady poniesione na modernizację? Czy amortyzację liczyć tylko od (...)
str. 23
4.
Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym
Ponieśliśmy wydatki na remont najmowanej nieruchomości (malowanie ścian, modernizację instalacji elektrycznej, drobne naprawy urządzeń technicznych itp.) przed jej przyjęciem do używania. Wydatki te ujęliśmy w (...)
str. 24
IV.
ROZCHÓD RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.
Wycofanie z użytkowania środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny
Zamierzamy zlikwidować środek trwały ze względu na jego zły stan techniczny. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach rachunkowych? Środek trwały postawiony w stan likwidacji jednostka (...)
str. 26
2.
Zaniechanie budowy środka trwałego i jego sprzedaż
Spółka z o.o. nabyła w 2018 r. nieruchomość zabytkową wymagającą rekonstrukcji, tj. odtworzenia stanu pierwotnego, z zamiarem jej wykorzystania w prowadzonej działalności opodatkowanej. Poniosła w (...)
str. 28
3.
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Wynajmujemy lokal, w którym dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych i dokonujemy jego amortyzacji. Postanowiliśmy rozwiązać umowę najmu przed czasem (...)
str. 29
4.
Kapitał z aktualizacji wyceny pozostały po likwidacji środków trwałych
Spółka z o.o. w latach ubiegłych dokonała aktualizacji wyceny środków trwałych. Kapitał z aktualizacji wyceny nie był bieżąco rozliczany. Obecnie spółka nie posiada już środków (...)
str. 31
V.
WYCENA BILANSOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.
Prezentacja w bilansie nakładów na ulepszenie środka trwałego
W 2019 r. ponieśliśmy nakłady na modernizację środka trwałego. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. prace nie zostały zakończone. W której pozycji bilansu sporządzanego (...)
str. 31
2.
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
W jakich sytuacjach tworzy się odpisy aktualizujące w odniesieniu do środków trwałych? Wartość początkową środka trwałego mogą zmniejszać odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Trwała (...)
str. 32
3.
Wycena i prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej w walucie obcej na zakup środka trwałego
Wpłaciliśmy z własnego rachunku walutowego zaliczkę na zakup środka trwałego. Czy figurującą w księgach należność od sprzedawcy z tytułu przekazanej mu zaliczki w walucie obcej (...)
str. 34
4.
Wartość bilansowa budynku, gdy jego cena rynkowa jest wyższa od wartości początkowej
W latach ubiegłych wprowadziliśmy budynek do ewidencji środków trwałych na podstawie dokumentu OT, w wartości początkowej ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Czy możemy zmienić wartość (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.