Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności - objaśnienia podatkowe Ministra Finansów
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 9 kwietnia 2020 r. pt. "Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności - zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku". (...)
str. 4
1.1.
Limit odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów podatkowych
Ustawa nowelizująca podwyższyła w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT limit odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów: z (...)
str. 4
1.2.
Składki na ubezpieczenie
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47 updof i art. 16 ust. 1 pkt 49 updop, z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są składki na (...)
str. 6
1.3.
Koszty używania firmowego pojazdu
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków (z nieistotnym tu zastrzeżeniem) z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej, jeżeli (...)
str. 6
1.4.
Samochód będący własnością zleceniobiorcy, członka zarządu, udziałowca używany w celu odbycia podróży służbowej
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków (z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 (...)
str. 9
1.5.
Samochód stanowiący prywatną własność podatnika
W PIT uproszczono sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika, który nie stanowi w prowadzonej działalności gospodarczej (...)
str. 9
1.6.
Odpłatne zbycie samochodu
Stosownie do art. 16 ust. 5i updop, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie, (...)
str. 10
1.7.
Oddawanie pojazdu w odpłatne używanie - amortyzacja i zbycie
Koszty z tytułu amortyzacji Ograniczenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 updop dotyczące (...)
str. 12
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Pracodawca zwolniony z opłacania składek ZUS zalicza do kosztów wynagrodzenie po potrąceniu składek
Na zasadach przewidzianych w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 (Dz. U. poz. 374 ze zm.) płatnik składek został zwolniony (...)
str. 14
2.2.
Nie w każdym przypadku obniżka czynszu powoduje uzyskanie przysporzenia na gruncie podatkowym
Podmioty, by nie stracić swoich klientów i przez to nie pozbawić się źródła przychodów w dobie panującego koronawirusa, niekiedy odstępują od dotychczasowych uzgodnień zawartych w (...)
str. 14
2.3.
Zmiana wskaźnika WIBOR nie skutkuje limitowaniem kosztów leasingu
WIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Według tej stopy banki udzielają pożyczek innym bankom. Banki nie mają jednak pełnej dowolności w (...)
str. 15
2.4.
Wpłata daniny solidarnościowej
W związku z wątpliwościami Czytelników zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, na jaki rachunek należy wpłacić daninę solidarnościową. 27 kwietnia 2020 r. uzyskaliśmy odpowiedź, że zapłata daniny solidarnościowej (...)
str. 15
3.1.
Zeznanie PIT do 1 czerwca 2020 r.
Podstawowy termin do złożenia PIT-36 , PIT-36S , PIT-36L , PIT-36LS , PIT-37 , PIT-38 , PIT-39 wynikający z art. 45 updof, to 30 kwietnia (...)
str. 16
3.2.
Zeznanie CIT-8 do 1 czerwca 2020 r. albo do 31 lipca 2020 r.
Podatnikom CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., termin na złożenie zeznania CIT-8 i (...)
str. 16
3.3.
Informacja IFT-2R do 1 czerwca 2020 r. albo do 30 czerwca 2020 r.
Z kolei podmioty, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., obowiązane są przesłać podatnikowi oraz (...)
str. 17
4.
Nowe rozwiązania podatkowe w ramach tarczy 3.0
Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344 i 344A), (...)
str. 17
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Skutki podatkowe nieodprowadzania składek pracowniczych
Jak rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie pracownicze, gdy firma korzysta z antykryzysowego zwolnienia ze składek ZUS? Czy wynagrodzenie jest kosztem podatkowym w kwocie brutto, czy (...)
str. 18
2.
Transakcje z podmiotami zagranicznymi a płatności regulowane poza białą listą
Spółka z o.o. nabywa usługi od kontrahenta zagranicznego o wartości przekraczającej 15.000 zł. Dotychczas kontrahent posługiwał się polskim NIP, był czynnym podatnikiem VAT, ale jego (...)
str. 20
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Obniżenie czynszu za lokal
Spółka z o.o. (wynajmujący) na czas trwającej pandemii obniżyła najemcy czynsz z tytułu najmu lokalu. W ten sposób chce zatrzymać klienta, którego również dotknęły skutki (...)
str. 22
3.2.
Przeniesienie działalności do internetu
W związku z panującą sytuacją (pandemią koronawirusa) zmuszony zostałem zamknąć lokal handlowy i przenieść swoją działalność do internetu. Obecnie sprzedaję towary przez internet. Czy przychód (...)
str. 22
3.3.
Zatory płatnicze u wierzyciela
Ze względu na trudną sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią koronawirusa wielu kontrahentów nie płaci spółce z o.o. za kupiony towar. Czy w związku z wprowadzeniem tzw. (...)
str. 23
3.4.
Zmiana umowy leasingu
Podatnik w 2018 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy o wartości 250.000 zł (nie jest to samochód elektryczny). Obecnie w związku z sytuacją (...)
str. 24
4.
Odsetki od kredytu przeznaczonego na potrzeby spółki
Wspólnik spółki cywilnej jako przedsiębiorca zaciągnął kredyt na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego, który będzie używany w spółce do działalności mieszanej. Czy odsetki od tego kredytu (...)
str. 24
5.
Porady psychologiczne dla pracowników
Spółka z o.o. zamierza podjąć współpracę z psychologiem, który udzielałby porad pracownikom w okresie trwającego stanu epidemicznego, niewątpliwie niekorzystnie wpływającego na ich stan psychiczny. Planuje (...)
str. 26
6.
Wydatki na rzecz pracowników oddelegowanych do pracy w firmie ze spółki powiązanej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Koszty wynagrodzeń ponoszone przez spółkę na rzecz pracowników oddelegowanych do niej do pracy, są w spółce kosztami uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 28
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego za marzec i kwiecień 2020 r.
Generalnie płatnicy pobrane zaliczki na podatek oraz zryczałtowany podatek dochodowy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w (...)
str. 30
2.
Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u pracowników wykonujących pracę zdalną
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 pracodawca zlecił pracę zdalną, w ramach której pracownicy swe obowiązki służbowe wykonują w domu. Czy w tej sytuacji (...)
str. 32
3.
Termin złożenia PIT-2 przez pracownika, który w trakcie roku skończy 26 lat
W maju 2020 r. zatrudniliśmy pracownika, który 26 lat skończy w sierpniu br. Wypłacane mu wynagrodzenie będzie wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. (...)
str. 34
4.
Ryczałt dla pracownika za nieodpłatne korzystanie do celów prywatnych ze służbowego auta elektrycznego - interpretacja organu podatkowego
Ryczałt z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania przez pracownika do celów prywatnych służbowego auta elektrycznego należy ustalić w wysokości 250 zł miesięcznie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 36
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Wtryskarka i forma do produkcji przyłbic ochronnych
Czy podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji przewidzianej dla środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w odniesieniu do wtryskarki i (...)
str. 37
1.2.
Składniki majątku nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i innych towarów
Czy można dokonać jednorazowo amortyzacji przewidzianej dla środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w odniesieniu do wtryskarki, przy pomocy której (...)
str. 38
1.3.
Moment dokonania odpisu amortyzacyjnego
Czy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w szczególnej regulacji dotyczącej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, można dokonać w (...)
str. 39
1.4.
Wytworzenie środka trwałego a jednorazowy odpis amortyzacyjny
Czy forma wtryskowa, stanowiąca środek trwały, która została wytworzona we własnym zakresie w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, może być zamortyzowana jednorazowo? Nie. (...)
str. 39
2.
Nabycie części składowej lub peryferyjnej
Posiadamy monitoring przemysłowy, który jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest on sukcesywnie modernizowany. Czy wydatki na zakup kamer, rejestratorów, (...)
str. 40
3.
Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego sfinansowanego dotacją
Spółka z o.o. zamierza sprzedać budynek stanowiący środek trwały, którego zakup został częściowo sfinansowany dotacją. Budynek jest w trakcie amortyzacji, przy czym część odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 42
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Obliczanie zaliczek za następne miesiące po uzyskaniu decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaliczki miesięcznej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Dochód do opodatkowania podatkiem liniowym ustala na podstawie podatkowej księgi. Z uwagi na epidemię spowodowaną koronawirusem ma trudną sytuację finansową. W (...)
str. 43
2.
Zdarzenia gospodarcze dotyczące roku poprzedniego
1) Pod koniec grudnia 2019 r. otrzymałem zamówioną partię towaru. Z uwagi na brak faktury koszty zakupu wpisałem do podatkowej księgi na podstawie opisu towaru (...)
str. 44
3.
Koszt ujmowany w podatkowej księdze na podstawie faktury zaliczkowej
Otrzymałem od kontrahenta fakturę zaliczkową wystawioną w maju 2020 r. na zakup usługi, która będzie wykonana w przyszłym okresie rozliczeniowym. Faktura potwierdza przyjęcie 100% zaliczki. (...)
str. 45
4.
Podatkowe rozliczenie kosztów towarów handlowych przejętych od małżonka - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Małżonek, który przekazuje swoje przedsiębiorstwo wraz z niesprzedanymi towarami handlowymi drugiemu małżonkowi, musi pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o wartość tych towarów. Wydatki na ich zakup (...)
str. 47
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Zakup usług pozyskiwania personelu
Korzystamy z usług polegających na wyszukiwaniu pracowników. Usługi świadczy osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Ukrainie. Wykonuje je na terytorium Ukrainy w ramach prowadzonej tam (...)
str. 49
1.1.
Obowiązek poboru podatku u źródła
Ograniczony obowiązek podatkowy Zgodnie z art. 3 ust. 2a updof, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko (...)
str. 49
1.2.
Zapłata podatku za kontrahenta zagranicznego
Jeżeli płatnik nie ma możliwości pobrania podatku od wypłacanej należności, to zapłaci podatek z własnych środków, ubruttawiając podstawę opodatkowania. Ubruttowienie wypłacanej należności Celem prawidłowego wypełnienia (...)
str. 51
2.
Brexit - informacja Ministerstwa Finansów o stosowaniu przepisów PIT i CIT w okresie przejściowym
Z dniem 1 lutego 2020 r. weszła w życie umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (UE). W tym (...)
str. 52
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Odliczenie od dochodu darowizny przekazanej szpitalowi
W kwietniu 2020 r. spółka z o.o. przekazała szpitalowi na walkę z COVID-19 darowiznę pieniężną w kwocie 150.000 zł. Czy może pomniejszyć podstawę opodatkowania o (...)
str. 54
2.
Jak stosować zwolnienie z PIT dotyczące świadczeń z ZFŚS w związku ze zwiększeniem jego limitu w trakcie 2020 r.?
Wartość świadczeń (rzeczowych i pieniężnych) otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. (...)
str. 55
3.
Korzystanie z pomocy przewodnika a ulga rehabilitacyjna
Podatnik jest osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu i ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Przy wykonywaniu czynności życiowych poza miejscem zamieszkania potrzebuje pomocy przewodnika. Tę funkcję (...)
str. 57
4.1.
Wydatki poniesione przed 1 stycznia 2019 r.
W listopadzie 2018 r. podatnik zawarł z gminą umowę uczestnictwa w projekcie "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich", którego przedmiotem jest instalacja paneli fotowoltaicznych na (...)
str. 58
4.2.
Rozliczenie zwrotu odliczonych wydatków
Podatnik w zeznaniu PIT-36 za 2019 r. skorzystał z odliczenia wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Już po złożeniu zeznania (...)
str. 59
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. - skutki podatkowe
Wspólnik spółki z o.o. (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) wniósł do niej wkład niepieniężny - kupiony w tym celu grunt. Czy po stronie spółki lub (...)
str. 60
2.
Pokrycie straty z kapitału rezerwowego obojętne podatkowo
Czy pokrycie straty w spółce z o.o. z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku wypracowanego w latach poprzednich podlega opodatkowaniu CIT? Pokrycie straty z kapitału rezerwowego (...)
str. 62
3.
Koszty z umów zlecenia w zeznaniu młodego podatnika
Podatnik, który w 2019 r. nie ukończył 26 roku życia, osiągał przychody z umów zlecenia świadczonych na rzecz firm. Przez część roku uzyskiwał przychody opodatkowane, (...)
str. 63
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Koszty nieodbytej podróży służbowej
Spółka z o.o. zamierzała wysłać pracownika w zagraniczną podróż służbową w celu omówienia warunków nowego kontraktu. Z góry opłaciła nocleg w hotelu. Niestety kontrahent z (...)
str. 65
2.
Kwalifikacja odsetek do źródła przychodów
Spółka z o.o. wniosła do spółki akcyjnej wkład pieniężny na poczet podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału nie doszło do skutku i spółce zostały zwrócone środki (...)
str. 65
3.
Rezygnacja z podatku liniowego w trakcie roku jest niemożliwa
W 2020 r. firma opłaca podatek liniowy. Jednak w związku ze znacznym spadkiem przychodów spowodowanym pandemią koronawirusa ta forma opodatkowania okazała się niekorzystna. Czy przepisy (...)
str. 66
4.
Otrzymanie pożyczki przez przedsiębiorcę
Prowadzę niewielką działalność gospodarczą, na potrzeby której otrzymałem z urzędu pracy pożyczkę. Czy jej kwota stanowi u mnie firmowy przychód? Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka nie (...)
str. 67
5.
Różnice kursowe a sposób zapłaty należności
Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towarów dla kontrahentów zagranicznych wystawia faktury w euro. Zapłaty za takie faktury także są dokonywane w euro, z tym że niektóre z (...)
str. 67
6.
Data powstania przychodu, gdy towar wydano przed wystawieniem faktury
Przedsiębiorca zawarł z kontrahentem transakcję sprzedaży towaru handlowego. Towar ten został wydany kupującemu w kwietniu 2020 r., natomiast w maju br. wystawiono mu fakturę. Z (...)
str. 68
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - CZERWIEC 2020 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 1.06.2020 r. (poniedziałek) - wpłacenie pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.: - zaliczek na podatek od przychodów (...)
str. 69
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.