Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Koszty niestanowiące kosztów podatkowych
Dodatek nr 18
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24
z dnia 20.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODÓW
1.
Ubezpieczenie OC w przypadku samochodu stanowiącego współwłasność przedsiębiorcy
1) Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje prywatny samochód, którego jest współwłaścicielem. Czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaconą składkę na ubezpieczenie OC? (...)
str. 3
2.
Przegląd techniczny samochodu osobowego używanego przez podatnika do celów mieszanych
Podatnik samochód osobowy będący środkiem trwałym wykorzystuje do celów mieszanych, tzn. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych. Czy opłatę za przegląd techniczny (...)
str. 4
3.
Dodatkowe opłaty naliczone przez firmę leasingową
Spółka z o.o. wykorzystuje pojazdy samochodowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Zdarza się, że jest obciążana przez firmy leasingowe (właścicieli tych pojazdów) dodatkowymi opłatami za (...)
str. 5
4.
Amortyzacja samochodu osobowego, którego wartość początkowa po ulepszeniu przekracza 150.000 zł
Podatnik od września 2018 r. amortyzuje samochód osobowy o wartości początkowej nieprzekraczającej 150.000 zł. W tym roku poniósł nakłady na jego modernizację. Wydatek przekroczył 10.000 (...)
str. 6
5.
Odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości początkowej auta częściowo sfinansowanego dotacją
Spółka z o.o. nabyła samochód osobowy niebędący pojazdem elektrycznym o wartości przekraczającej 150.000 zł. Zakup ten został częściowo sfinansowany z dotacji. Jak ustalić wartość odpisów (...)
str. 7
6.
Podatkowe konsekwencje wycofania samochodu osobowego z majątku firmy
Przedsiębiorca rozlicza się na podstawie podatkowej księgi, w której koszty ewidencjonuje metodą kasową. W ramach działalności wykorzystywał (do celów mieszanych) samochód osobowy, który był zaliczony (...)
str. 8
II.
WYDATKI NA OSOBY ZATRUDNIONE
1.
Polisa ubezpieczeniowa dla prezesa z tytułu ochrony prawnej w sprawach karnych skarbowych
Dla prezesa zarządu zatrudnionego na umowę o świadczenie usług zarządzania spółka wykupiła polisę w zakresie ochrony prawnej w sprawach karnych skarbowych. Czy poniesiony z tego (...)
str. 9
2.
Wydatki na alkohol podawany w trakcie szkoleń pracowników
Zakład pracy poniósł wydatki na szkolenie pracowników. Po zakończeniu szkolenia pracownicy zostali poczęstowani obiadem oraz lampką wina. Czy wydatek na alkohol można zaliczyć do kosztów (...)
str. 10
3.
Opłaty za autostrady i parkingi ponoszone przez pracowników w podróży służbowej odbywanej prywatnym samochodem
Pracownik odbył zagraniczną podróż służbową prywatnym samochodem. Przy rozliczeniu delegacji wykazał wydatki na parkingi oraz za przejazd płatną autostradą. Czy wymienione wydatki w całości stanowią (...)
str. 11
4.
Wypłata zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy
Były pracownik wystąpił z roszczeniem do spółki o wypłatę zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy. Wypadek ten był spowodowany zaniedbaniami pracodawcy. (...)
str. 12
III.
KOSZTY REPREZENTACJI
1.
Zorganizowanie imprezy dla kontrahentów
Przedsiębiorca zakończył dużą inwestycję budowlaną. W ramach podziękowań dla firm budowlanych realizujących tę inwestycję zorganizował dla nich imprezę, z tytułu której poniósł wydatki na catering, (...)
str. 14
2.
Zakup koszy prezentowych dla długoletnich kontrahentów
Przedsiębiorca z okazji świąt Bożego Narodzenia zakupił kosze prezentowe ze słodyczami, kawą i herbatą, które zostaną przekazane długoletnim kontrahentom. Czy wydatki na zakup tych koszy (...)
str. 15
3.
Koszty przeprowadzenia kampanii wizerunkowej
Spółka poniosła wydatki na kampanię wizerunkową. Czy tego rodzaju wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy jednak samo określenie "wizerunkowe" powoduje, że koszt tej (...)
str. 15
4.
Napiwki wręczone obsłudze po spotkaniu z kontrahentami w restauracji
Podczas spotkań z kontrahentami w restauracji pracownicy zostawiają obsłudze napiwki finansowane z firmowych środków. Czy kwotę napiwków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? W naszej (...)
str. 17
5.
Wydatki związane z zaproszeniem potencjalnego klienta do restauracji
Pracownik spółki spotkał się z potencjalnym klientem w restauracji. W trakcie spotkania spożyto obiad, omówiono, jak wygląda zakres usług świadczonych przez spółkę, a także wysłuchano (...)
str. 18
IV.
WYDATKI OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.
Wydatki na zabiegi rehabilitacyjne po kontuzji doznanej w trakcie pracy
Przedsiębiorca podczas świadczenia usług u kontrahenta doznał kontuzji kolana i wymaga rehabilitacji. Czy wydatek na zabiegi rehabilitacyjne stanowi koszt uzyskania przychodów i podlega ujęciu w (...)
str. 18
2.
Wynajem mieszkania na potrzeby prywatne i prowadzonej działalności
Lekarz ma zarejestrowaną działalność w miejscowości stałego zamieszkania. Obecnie podpisał kontrakt ze szpitalem znajdującym się w innej miejscowości. Ponieważ kontrakt wymaga niemal codziennej obecności w (...)
str. 19
3.
Zagraniczna wycieczka połączona z nauką języka obcego
Podatnik zamierza wykupić zagraniczną wycieczkę połączoną z nauką języka obcego, którego znajomość będzie mu przydatna w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy koszty takiego wyjazdu będzie mógł (...)
str. 20
4.
Wyżywienie przedsiębiorcy przebywającego w podróży służbowej
Przedsiębiorca w celu nawiązania współpracy z kontrahentami odbywa podróże do różnych miast. Czy poniesione w czasie tych podróży koszty wyżywienia może traktować jako koszty podatkowe (...)
str. 21
5.
Koszty szkolenia wspólnika
Spółka z o.o. poniosła wydatki na szkolenie, w którym wziął udział jej wspólnik. Czy koszty tego szkolenia są kosztami uzyskania przychodów? Jeśli świadczenie w postaci (...)
str. 22
6.
Zakup karnetu na zajęcia sportowe oraz ubezpieczenia w razie choroby
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Osiąganie z niej przychodów zależy od mojej aktywności i sprawności fizycznej, na którą ma wpływ stan zdrowia. W związku z tym (...)
str. 23
V.
TRANSAKCJE MIĘDZY KONTRAHENTAMI
1.
Zwrot kosztów zagubionych materiałów powierzonych przez kontrahenta
Na materiałach powierzonych przez kontrahenta mieliśmy wykonać usługę malowania. Niestety materiały te uległy zagubieniu w naszej firmie. Wobec tego kontrahent wystawił nam fakturę i obciążył (...)
str. 24
2.
Zapłata zaliczki za poczet usługi, która będzie wykonana w przyszłym okresie rozliczeniowym
Kontrahentowi wpłaciliśmy zaliczkę za usługę, która ma być wykonana w przyszłym okresie rozliczeniowym. Potwierdza to wystawiona przez kontrahenta faktura zaliczkowa. Czy możemy ująć kwotę zaliczki (...)
str. 25
3.
Wydatki na materiały do produkcji wyrobów sfinansowane z dotacji
Spółka z o.o. we wrześniu 2020 r. otrzymała dotację na bieżącą działalność firmy. Kwota dofinansowania jest wolna od podatku, a pokryte nią koszty nie powinny (...)
str. 26
4.
Przedawnione należności za sprzedane towary
W spółce z o.o. występują należności za sprzedane towary. Niektóre z nich uległy w tym roku przedawnieniu. Czy spółka przedawnione należności może uwzględnić w kosztach (...)
str. 27
5.
Utracona przedpłata na poczet zakupu towaru
Spółka z o.o. dokonała kontrahentowi przedpłaty na poczet zakupu towaru. Kontrahent nie wywiązał się z zamówienia, nie zwrócił wpłaconej mu przedpłaty, a obecnie nie prowadzi (...)
str. 28
6.
Udzielona pożyczka po uznaniu jej przez przedsiębiorcę za nieściągalną
Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT udzielił pożyczki spółce, która nie spłaciła jej w wymaganym terminie. Wobec tego przedsiębiorca wniósł pozew do sądu, który wydał nakaz zapłaty, (...)
str. 28
7.
Brak prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktury
Za produkty rolne nabyte od rolnika ryczałtowego zapłaciliśmy gotówką. W związku z tym nie mamy prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktury VAT-RR. Czy wobec (...)
str. 29
8.
Strata w towarach w związku z ich likwidacją dokonaną na podstawie ugody zawartej z kontrahentem
Przedsiębiorca sprzedawał towary, na których bezprawnie zamieszczony był znak chroniony należący do innego podmiotu. Właściciel znaku wezwał do zaprzestania naruszania prawa. W ramach zawartej ugody (...)
str. 30
VI.
ODSETKI, OPŁATY, PROWIZJE
1.
Odsetki związane z wypłatą dywidendy
Spóła zapłaciła odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy oraz odsetki dla akcjonariuszy z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy. Czy wspomniane odsetki stanowią koszty uzyskania (...)
str. 31
2.
Opłata sankcyjna nałożona za brak umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
W wyniku kontroli przeprowadzonej w spółce z o.o. przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych, (...)
str. 32
3.
Nieuiszczenie w ustawowym terminie na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek
Przedsiębiorca za grudzień 2019 r. nie zapłacił do urzędu skarbowego należnych zaliczek na podatek pobranych z wynagrodzeń pracowników, w związku z czym otrzymał upomnienie z (...)
str. 33
4.
Prowizje bankowe pobrane w związku z wypłatą z bankomatu pieniędzy na prywatne potrzeby przedsiębiorcy
Podatnik PIT prowadzący działalność gospodarczą wypłacił z firmowego konta za pośrednictwem bankomatu pieniądze na prywatne potrzeby. Z tego tytułu bank pobrał prowizję. Czy jest ona (...)
str. 34
5.
Zapłata odsetek od odszkodowania niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów
Spółka akcyjna świadczy usługi budowlane. Na prowadzonej przez nas budowie wydarzył się śmiertelny wypadek. Zginął pracownik naszego podwykonawcy. Na mocy wyroku sądowego wypłaciliśmy żonie zmarłego (...)
str. 34
6.
Opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone przez sanepid
Restauracja świadczy usługi gastronomiczne w związku z tym podlega okresowym kontrolom prowadzonym przez stację sanitarno-epidemiologiczną. W wyniku jednej z kontroli stacja wystawiła fakturę za badanie (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.