Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Dodatek nr 28
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31
z dnia 01.11.2014
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
Definicja rzeczowych aktywów obrotowych, produktów gotowych, półproduktów i produkcji w toku
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. a) oraz pkt 19 ustawy o rachunkowości, rzeczowe aktywa obrotowe to składniki majątku przeznaczone do zbycia (...)
str. 3
2.
Metody ewidencji wyrobów gotowych
Ustawa o rachunkowości stwarza możliwość wyboru metod ewidencji zapasów oraz ich wyceny niezależnie od specyfiki, zakresu i warunków prowadzonej przez jednostkę działalności. Metody wyceny aktywów (...)
str. 3
2.1.
Ewidencja wyrobów gotowych wycenianych według rzeczywistego kosztu wytworzenia
Jak już wskazano, zasadniczo produkty (wyroby) ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania według kosztów wytworzenia (art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości). Koszt wytworzenia - w myśl art. 28 (...)
str. 4
2.2.
Ewidencja wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
W myśl art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości, składniki rzeczowych aktywów obrotowych, w tym właśnie wyroby gotowe, mogą być na dzień ich wytworzenia ujmowane (...)
str. 8
2.3.
Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
• Wycena produktów według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu Oprócz sposobów ewidencji wyrobów gotowych omówionych w pkt 2.1 i 2.2, ustawa o (...)
str. 13
2.4.
Wycena produkcji niezakończonej
Co do zasady, produkcję w toku wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Ustawa o rachunkowości dopuszcza również możliwość jej wyceny tylko w wysokości bezpośrednich kosztów (...)
str. 15
3.
Produkty gotowe w sprawozdaniu finansowym
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 19 stanowi, iż do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się m.in. wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty (...)
str. 17
4.
Wybrane zagadnienia dotyczące wyrobów gotowych
4.1.
Zmiana stanu produktów i zamknięty krąg kosztów
Czy ustalenie zmiany stanu produktów jest konieczne w każdej jednostce produkcyjnej. Jak się ją ustala? Konieczność ustalenia zmiany stanu produktów może wystąpić jedynie w jednostkach, które sporządzają (...)
str. 19
4.2.
Ewidencja kosztów w jednostce produkcyjnej prowadzącej tylko konta zespołu 4
Jak księgować i ustalać wynik finansowy w jednostce produkcyjnej stosującej wyłącznie konta zespołu 4? Jednym ze sposobów ewidencji kosztów w księgach rachunkowych jest ich rozliczanie (...)
str. 22
4.3.
Likwidacja nieprzydatnych zapasów wyrobów gotowych
Jak zaksięgować w jednostce produkcyjnej sporządzającej rachunek zysków i strat w wersji porównawczej likwidację zbędnych zapasów wyrobów gotowych, które utraciły swoją przydatność do użycia i (...)
str. 25
4.4.
Rozliczenie niedoboru wyrobu gotowego stwierdzonego inwentaryzacją
Na podstawie spisu z natury ustalono niedobór wyrobów gotowych. Niedobór uznano za niezawiniony. W jaki sposób niedobór taki wykazać w księgach rachunkowych, zakładając, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą, (...)
str. 26
4.5.
Zużycie wyrobu gotowego do remontu środka trwałego
W celu remontu własnego środka trwałego wykorzystano własny wyrób gotowy. W jaki sposób zdarzenie to ująć w księgach rachunkowych, jeśli prowadzimy konta zespołu 4 i (...)
str. 28
4.6.
Wyrób gotowy wytworzony z zakupionych odpadów poprodukcyjnych
Wytwarzamy produkty gotowe wykorzystując skupowane odpady poprodukcyjne. Ewidencję kosztów prowadzimy wyłącznie na kontach zespołu 4. Jak wygląda ewidencja zakupu odpadów, ich przyjęcie do magazynu, przetworzenie (...)
str. 30
4.7.
Ewidencja strat wyrobów gotowych w wyniku zdarzeń losowych
Prowadzimy działalność produkcyjną, ewidencjonując koszty wyłącznie na kontach zespołu 4. Nie prowadzimy magazynu. Na podstawie inwentaryzacji korygujemy koszty. Jak zaksięgować straty w wyrobach gotowych powstałe (...)
str. 32
4.8.
Przekazanie półproduktów do dalszej fazy produkcji
Przy produkcji wyrobów gotowych wykorzystujemy półprodukty. Jak ewidencjonować wydanie półproduktów z magazynu, przy założeniu prowadzenia pełnej ewidencji kosztów? Co do zasady, półprodukty objęte ewidencją magazynową podczas składowania, w momencie (...)
str. 33
4.9.
Wykorzystanie wyrobów gotowych do budowy środka trwałego
Nie prowadzimy magazynu wyrobów gotowych, a koszty ewidencjonujemy wyłącznie na kontach zespołu 4. Jak w takim przypadku należy księgować przekazanie własnych wyrobów gotowych na budowę (...)
str. 34
4.10.
Inwentaryzacja wyrobów gotowych, towarów i produkcji w toku
Czy możemy objąć systemem inwentaryzacji ciągłej produkty gotowe, towary oraz produkcję w toku? Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą w odniesieniu do wyrobów gotowych znajdujących się (...)
str. 35
4.11.
Wyroby gotowe przekazywane pracownikom w postaci deputatu
Czy wydanie pracownikom deputatów w postaci własnych wyrobów stanowi dla nich przychód, a dla pracodawcy koszt rozliczany na zasadzie wynagrodzeń za pracę? Jak ująć takie (...)
str. 36
4.12.
Wyroby gotowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Prowadzimy działalność produkcyjną, a koszty i przychody ewidencjonujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jakich zapisów dokonuje się w podatkowej księdze na skutek wytworzenia wyrobów (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.