Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
TEMAT NUMERU
1.
Zaliczkę na podatek dochodowy za wrzesień 2019 r. przedsiębiorca oblicza według nowych parametrów
Na temat zmian w przepisach ustawy o PIT dotyczących obniżenia stawki PIT, nowej kwoty zmniejszającej podatek oraz wyższych kosztów uzyskania przychodów stosowanych m.in. pracownikom, pisaliśmy (...)
str. 4
2.1.
Pobór podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r.
Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych, pobierany przez płatników od niektórych dochodów (przychodów), tj. m.in. dywidend, odsetek, (...)
str. 5
2.2.
Odroczenie wejścia w życie nowych zasad poboru podatku
W zakresie podatku CIT Ministerstwo Finansów dwukrotnie zdecydowało się na wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e updop w odniesieniu do wypłat należności: m.in. z tytułu (...)
str. 7
2.3.
Kalkulacja limitu 2.000.000 zł
W celu ustalenia kwoty granicznej 2.000.000 zł na potrzeby stosowania nowych regulacji w zakresie poboru podatku u źródła należy sumować należności wypłacane na rzecz tego (...)
str. 8
2.4.
Weryfikacja odbiorcy należności
Należyta staranność Aby płatnik mógł pobrać podatek u źródła w niższej wysokości, niż wynika to z ustawy o podatku dochodowym, musi z należytą starannością zweryfikować (...)
str. 9
3.
Limity na 2020 r. dla podatników PIT i CIT
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podatników konieczność uwzględniania określonych kwot limitów, od wysokości których zależy np. rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, możliwość korzystania z (...)
str. 12
3.1.
Status małego podatnika
Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze (...)
str. 12
3.2.
Jednorazowa amortyzacja
W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k (...)
str. 12
3.3.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg u przedsiębiorcy Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek (...)
str. 13
3.4.
Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Dopuszczalność stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (...)
str. 14
4.
Zwolnienie od PIT uzależnione od dnia ukończenia 26 lat - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Na podstawie obowiązującego od 1 sierpnia 2019 r. art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 1798 opublikowano ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz (...)
str. 16
2.
Dochody marynarzy wolne od PIT
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 1834 opublikowano ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 16
3.
Sprostowanie błędu w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Irlandią
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 1733 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 sierpnia 2019 r. o sprostowaniu błędu. Minister obwieścił, (...)
str. 17
4.
Opublikowano ustawy wprowadzające zmiany do PIT i CIT
W tabeli prezentujemy opublikowane teksty ustaw wnoszące zmiany do przepisów ustaw o podatku dochodowym, które to zmiany zostały już omówione na łamach Przeglądu Podatku Dochodowego (...)
str. 17
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wydatki na samochód osobowy członka zarządu w firmowych kosztach
Członek zarządu w spółce z o.o. (pełniący tę funkcję na podstawie powołania) wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy do załatwiania spraw związanych z funkcjonowaniem spółki. Czy (...)
str. 18
2.
Rozliczenie sprzedaży środka trwałego dokonanej w walucie obcej
Spółka z o.o. sprzedała zagranicznemu przedsiębiorcy maszynę produkcyjną, za którą należność została określona w euro. Maszyna była środkiem trwałym w spółce. Jak powinna ona rozliczyć (...)
str. 19
3.
Uiszczenie płatności na rachunek płatniczy nieumieszczony na białej liście
Spółka z o.o. ponosi koszty z tytułu zakupu energii cieplnej. Niekiedy faktury za dostawę przekraczają 15.000 zł. Spółka otrzymała zawiadomienie o zajęciu komorniczym wierzytelności dostawcy (...)
str. 21
4.
Koszty dojazdu taksówką do klienta
Spółka jawna świadczy usługi m.in. w zakresie naprawy sprzętu AGD. Bywa, że wspólnicy dokonują napraw w domu klienta, do którego dojeżdżają taksówką. Koszt przejazdu jest (...)
str. 22
5.
Wydatki na rzecz przyszłego pracownika
Przychodnia lekarska (zleceniodawca) zatrudnia na umowę zlecenia osobę, która zajmuje się pracą biurową. Osoba ta planuje podjąć studia na kierunku lekarskim. W związku z tym, (...)
str. 23
6.
Czy ulga na zakup kasy on-line wpływa na rozliczenie podatku dochodowego?
Ulga na zakup kasy rejestrującej Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. (...)
str. 24
7.
Rozliczenie wydatków na spotkania integracyjne dla podwykonawców i członków ich rodzin - interpretacja organu podatkowego
Wydatki poniesione przez spółkę na organizację spotkań firmowych, w szczególności w formie pikników rodzinnych, wigilii, balu karnawałowego - w zakresie dotyczącym podwykonawców spółki oraz członków (...)
str. 26
8.
Odstąpienie od żądania odsetek za opóźnienia w wypłacaniu należności powoduje u dłużnika powstanie przychodu do opodatkowania - wyrok NSA
Odstąpienie członka zarządu od żądania odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzeń skutkuje w spółce wypłacającej wynagrodzenia z opóźnieniem powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Tak wynika z (...)
str. 27
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Od października 2019 r. nowe zasady ustalania zaliczki/ podatku m.in. dla zleceniobiorców, członków zarządu, rad nadzorczych i menedżerów
Płatnicy PIT, którzy dokonują świadczeń na rzecz m.in. zleceniobiorców, członków zarządu, rad nadzorczych czy też menedżerów, stanowiących ich przychody z działalności wykonywanej osobiście, są obowiązani (...)
str. 29
2.
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
2.1.
Nowa wysokość kosztów a oświadczenie w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Od października 2019 r. zmieniła się wysokość kosztów uzyskania przychodów. Czy pracownicy, którym uwzględniamy podwyższone koszty uzyskania przychodów, powinni złożyć płatnikowi nowe oświadczenia w zakresie (...)
str. 31
2.2.
Brak wynagrodzenia w jednym miesiącu i podwójna wypłata wynagrodzeń w kolejnym miesiącu
Zakład pracy we wrześniu 2019 r. nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w październiku 2019 r. razem z wynagrodzeniem za październik. Jakie koszty (...)
str. 32
3.
Pokrycie przez pracodawcę kosztu szczepień pracowników przeciw grypie
Pracodawca prowadzący firmę budowlaną z własnej inicjatywy sfinansował pracownikom koszty szczepienia przeciw grypie. Czy tego rodzaju świadczenie jest u pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu i oskładkowaniu? (...)
str. 33
4.
Ryczałt za jazdy lokalne prywatnym samochodem pracownika w celach służbowych jest przychodem - interpretacja organu podatkowego
Ryczałt wypłacony pracownikowi z tytułu wykorzystywania przez niego prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych jest przychodem ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu. Wynika (...)
str. 34
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Podatkowe traktowanie ulepszeń samochodu osobowego
1.1.
Koszty amortyzacji samochodu osobowego, którego wartość początkowa po ulepszeniu przekracza 150.000 zł
Podatnik od lipca 2018 r. amortyzuje samochód osobowy. Jego cena nabycia nie przekraczała 150.000 zł. W tym roku poniósł nakłady na jego modernizację. Wydatek przekroczył (...)
str. 36
1.2.
Rozliczanie wydatków na doposażenie samochodu
Podatnik poniósł wydatki na dodatkowe wyposażenie samochodu osobowego, który jest środkiem trwałym w firmie. Dokupiono do niego czujniki parkowania wraz z montażem. Kwota nie przekroczyła (...)
str. 37
2.
Amortyzacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Kilka lat temu oddano do używania inwestycję w obcym budynku. Rozpoczęto amortyzację metodą liniową przy zastosowaniu podstawowej stawki amortyzacyjnej. Nie skorzystano ze stawki 10%. Czy (...)
str. 38
3.
Współwłasność a amortyzacja
3.1.
Środek trwały wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą jednego współwłaściciela
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w której wykorzystuję samochód ciężarowy. Razem z ojcem jestem współwłaścicielem tego samochodu. Posiadamy równe udziały. Ojciec nie używa wspomnianego samochodu. Pojazd (...)
str. 39
3.2.
Limitowane koszty z tytułu amortyzacji samochodu osobowego
W tym roku zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą. Na potrzeby tej działalności będę wykorzystywać samochód osobowy, który kupiłem wspólnie z bratem za kwotę przewyższającą 150.000 zł. (...)
str. 40
3.3.
Składnik majątku małżonków w działalności jednego z nich
Razem z mężem kupiliśmy lokal użytkowy, w którym będę prowadzić salon kosmetyczny. Mamy ustawową wspólność majątkową w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W jaki (...)
str. 41
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Jak można realizować obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Podatek dochodowy rozlicza na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do prowadzenia księgi upoważnił rodzica. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Tak, (...)
str. 42
2.
Opłacanie zaliczek w uproszczonej formie
Na 2019 r. podatnik opodatkowany według skali podatkowej wybrał opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie. Kwoty tych zaliczek ustalił na podstawie zeznania za (...)
str. 43
3.1.
Nota korygująca fakturę
W fakturze zakupowej stwierdzono błąd dotyczący danych nabywcy (tj. błędna nazwa, adres, NIP). Czy taki błąd można poprawić, wystawiając notę księgową? Nie, w tym przypadku (...)
str. 44
3.2.
Obniżka kosztów z tytułu podatku od środków transportowych
W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujęto podatek od środków transportowych za cały 2019 r. Jednak w trakcie roku z uwagi na sprzedaż pojazdu przez (...)
str. 45
3.3.
Paragony dokumentujące przejazdy taksówką
Czy można wpisać do księgi na podstawie paragonów koszty za przejazdy taksówką poniesione przez przedsiębiorcę w czasie zagranicznej podróży odbytej w związku z prowadzoną działalnością? (...)
str. 46
3.4.
Utrata dokumentacji księgowej w wyniku zdarzenia losowego
Wskutek zalania zniszczeniu uległy dowody księgowe będące podstawą zapisów w podatkowej księdze prowadzonej elektronicznie. Zdarzenie miało miejsce jeszcze przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za (...)
str. 46
4.
Przejście z ryczałtu ewidencjonowanego na kartę podatkową
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W ramach tej działalności świadczę usługi dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarówno indywidualną, (...)
str. 47
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Zwolnienie od PIT dla młodych cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej
Mam miejsce zamieszkania w Niemczech, co udokumentowałem certyfikatem rezydencji. W Polsce w okresie od września do listopada 2019 r. zarabiam w ramach umowy zlecenia (kwota (...)
str. 49
1.1.
W ciągu roku ryczałt
Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 updof, od uzyskanych na terytorium Polski przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt (...)
str. 49
1.2.
Zmiana ryczałtu na skalę podatkową w zeznaniu
Niektórzy nierezydenci opodatkowani w ciągu roku zryczałtowanym podatkiem dochodowym, mogą złożyć zeznanie podatkowe i opodatkować uzyskane przychody według skali podatkowej (art. 29 ust. 4 i (...)
str. 49
1.3.
Przychody podatnika do 26 roku życia wolne od PIT
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz (...)
str. 51
2.
Należności wypłacane za bazę danych
Spółka z o.o. zakupiła od zagranicznego kontrahenta bazę danych w postaci zestawienia firm zajmujących się pewną gałęzią przemysłu. Baza zawiera informacje ogólnie dostępne (nazwy firm, (...)
str. 51
3.
Opodatkowanie dochodów cudzoziemca z pracy najemnej wykonywanej w Polsce, gdy brak certyfikatu rezydencji - interpretacja indywidualna
W przypadku dochodów z pracy najemnej zastosowanie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie jest uzależnione od przedstawienia płatnikowi certyfikatu rezydencji. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ryczałt na dojazd w podróży służbowej wolny od podatku
Przez miesiąc pracownik przebywał w podróży służbowej. W rozliczeniu jej kosztów wykazał m.in. ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej za dni wolne od pracy. Czy (...)
str. 55
2.
Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe z 16 września 2019 r. pt. "Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne". Chodzi tu m.in. (...)
str. 56
3.
Zwolnienia od PIT w wyjaśnieniach organu podatkowego
Podatkiem dochodowym opodatkowane są wszelkiego rodzaju dochody osób fizycznych, z wyjątkiem dochodów wolnych od tego podatku oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (...)
str. 59
3.1.
Wygrane w konkursie, dla którego nie sporządzono regulaminu
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.488.2018.6.MM odniósł się do możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. (...)
str. 59
3.2.
Zwrot kosztów leczenia byłemu pracownikowi
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.167.2019.2.HD odniósł się do sytuacji podatnika, który od byłego pracodawcy otrzymał zwrot (...)
str. 59
3.3.
Kształcenie pracownika sfinansowane przez podmiot inny niż pracodawca
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 updof, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Wynagrodzenia osób zarządzających spółką a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2019 r.
W świetle przepisów obowiązujących do końca 2018 r. organy podatkowe stały na stanowisku, że wynagrodzenia dla osób zarządzających spółką trzeba wykazywać w dokumentacji podatkowej. Jednak (...)
str. 61
1.1.
Ustalenie powiązań pomiędzy podmiotami
Na gruncie znowelizowanych od 1 stycznia 2019 r. przepisów o podatku dochodowym, obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, co do zasady, ciąży na podmiotach powiązanych. (...)
str. 61
1.2.
Kwestia przekroczenia progu dokumentacyjnego
Stosownie do postanowień art. 11k ust. 2 updop, lokalna dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona przez podmiot powiązany dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, (...)
str. 62
2.
Jak obliczyć dochód z odpłatnego zbycia prywatnej nieruchomości?
W 2019 r. podatnik zbył prywatną nieruchomość przed upływem pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Czy przy wyliczaniu dochodu (...)
str. 64
3.
Z interpretacji indywidualnych organu podatkowego
3.1.
Rozliczanie w kosztach prywatnego najmu wydatków z tytułu używania samochodu osobowego
W sytuacji gdy podatnik uzyskuje przychody z prywatnego najmu i na potrzeby tego najmu wykorzystuje własny samochód osobowy, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów całość (...)
str. 66
3.2.
Uzyskiwanie dochodów wolnych od podatku nie zwalnia od podatku od przychodów z budynków
Zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w stosunku do dochodów uzyskiwanych z wynajmu budynków nie zwalnia (...)
str. 67
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wybór formy opłacania zaliczek na CIT
Spółka z o.o. obecnie wpłaca zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej. W przyszłym roku spodziewa się wyjątkowo niskich dochodów w stosunku (...)
str. 68
2.
Rok podatkowy spółki dzielonej
Ze spółki z o.o. zostanie wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa i przekazana do spółki przejmującej (już istniejącej). Czy na moment podziału przez wydzielenie w spółce dzielonej (...)
str. 69
3.
Wartość początkowa laptopa przekazanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, na potrzeby której zamierzam przekazać prywatny laptop zakupiony przeze mnie dwa lata temu. Dysponuję fakturą zakupu, na której widnieje wartość netto (...)
str. 69
4.
Złożenie oświadczenia przez podatnika do 26 roku życia po sierpniu 2019 r.
Pracownik do 26 roku życia złożył oświadczenie o tym, że jego przychody uzyskane od sierpnia do grudnia 2019 r. będą korzystały ze zwolnienia od podatku. (...)
str. 70
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LISTOPAD 2019 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.11.2019 r. (czwartek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej -za październik 2019 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.