Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Ulgi i inne praktyczne wskazówki w rozliczeniu PIT za 2018 r.
Dodatek nr 5
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4
z dnia 20.02.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WSKAZÓWKI DLA SKŁADAJĄCYCH PIT
1.
Rodzaje formularzy podatkowych i załączników
Źródło osiągniętego w 2018 r. przychodu, a co za tym idzie sposób jego opodatkowania, wyznacza rodzaj zeznania, które należy sporządzić za ten rok. W praktyce (...)
str. 3
2.
Sposoby złożenia zeznania
Istnieje kilka sposobów złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Najczęściej obowiązek ten jest realizowany poprzez: złożenie zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, (...)
str. 5
3.
Sporządzanie zeznań przez KAS
Obok dotychczas funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem sytemu e-Deklaracje) wprowadzono usługę polegającą na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową (...)
str. 5
4.
Rozliczenie przedsiębiorstwa w spadku
Z dniem 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. (...)
str. 6
5.
Właściwość urzędu skarbowego
Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce, zeznanie za 2018 r. składają do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2018 r., (...)
str. 7
6.
Identyfikator podatkowy wykazywany w zeznaniu
Wypełniając zeznanie, podatnicy muszą wpisać do formularza swój identyfikator podatkowy, którym jest NIP albo numer PESEL. Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, (...)
str. 8
7.
Preferencyjne sposoby opodatkowania
Podatnicy będący osobami fizycznymi osiągającymi dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli korzystającymi z zeznań PIT-37 lub PIT-36, przed wypełnieniem zeznania powinni sprawdzić, w jaki sposób (...)
str. 8
8.
Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka
Złożenie zeznania podatkowego i rozliczenie w nim osiągniętych dochodów jest zasadniczo obowiązkiem wszystkich podatników (nie tylko będących osobami pełnoletnimi). Jednakże za dzieci małoletnie, tj. do (...)
str. 11
II.
LIMITY ODLICZEŃ ZA 2018 R.
1.
Odliczenia od dochodu
Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia Składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zapłacone na własne ubezpieczenia społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących lub potrącone (...)
str. 13
2.
Odliczenia od podatku
Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłacone przez podatnika lub pobrane przez (...)
str. 15
III.
PRAKTYCZNE PORADY DLA PODATNIKÓW
1.
Zawarcie w trakcie roku małżeństwa przez rodzica samotnie wychowującego dzieci
Podatniczka po rozwodzie samotnie wychowywała dzieci. Pod koniec 2018 r. wstąpiła w nowy związek małżeński, przy czym małżonek nie przysposobił jej dzieci. Czy za 2018 (...)
str. 16
2.
Uzyskiwanie dochodu zagranicznego, do którego ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia
Polski rezydent podatkowy świadczy pracę najemną na rzecz przedsiębiorstwa, którego zarząd znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dochody z tytułu wykonywanej pracy są zwolnione z (...)
str. 17
3.
Rozliczenie stypendium otrzymanego przez małoletnie dziecko
Małoletnie dziecko otrzymało od prywatnej firmy PIT-11, w którym wykazana jest kwota wypłaconego mu stypendium. Czy rodzice dziecka powinni rozliczyć to stypendium w odrębnym zeznaniu (...)
str. 18
4.
Złożenie dwóch zeznań za 2018 r.
W 2018 r. prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, uzyskiwałem też dochody z umowy zlecenia, których wysokość dokumentuje otrzymany przeze mnie PIT-11. Czy za 2018 (...)
str. 19
5.
Wspólne zeznanie małżonków gdy jedno z nich jest ubezpieczone w KRUS
Mąż uzyskuje z działalności gospodarczej dochody opodatkowane według skali podatkowej. Żona nie osiąga dochodów. Czy fakt, że mąż jest ubezpieczony w ZUS, a żona w (...)
str. 19
6.
Dochody zagraniczne objęte metodą wyłączenia z progresją
Mieszkam w Norwegii, ale zameldowany jestem w Polsce. W 2018 r. osiągałem dochody tylko z pracy na kontrakcie w Norwegii. W urzędzie skarbowym poinformowano mnie, (...)
str. 20
7.
Wykazanie w PIT zwrotu zagranicznego podatku
Czy podatnicy, którzy osiągali dochody za granicą i otrzymali zwrot zagranicznego podatku, kwotę tego podatku powinni rozliczyć w zeznaniu? Zwrot podatku z zagranicy zapłaconego uprzednio (...)
str. 22
8.
Sporządzenie załącznika PIT/O, gdy na jedno małoletnie dziecko podatnik nie dokonuje odliczenia
W roku podatkowym wykonywałem władzę rodzicielską wobec dwojga małoletnich dzieci. Przy czym starsze dziecko, z pierwszego małżeństwa, mieszka na stałe przy matce, z którą uzgodniliśmy, (...)
str. 22
IV.
STOSOWANIE ODLICZEŃ I ULG PODATKOWYCH
1.
Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej z dwóch tytułów
Podatnik opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz z tytułu bycia wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Czy obie (...)
str. 23
2.
Wysokość ulgi prorodzinnej u rozwiedzionego rodzica po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności
Od kilku lat jestem osobą rozwiedzioną i sama wychowuję dziecko. Ponieważ były mąż nie utrzymuje kontaktów z naszym dzieckiem (opłaca jedynie alimenty), dotychczas odliczałam w (...)
str. 24
3.
Stosowanie ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika osiągającego dochody opodatkowane podatkiem liniowym i według skali podatkowej
W 2018 r. prowadziłem działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowywałem podatkiem liniowym. Od czerwca zeszłego roku otrzymywałem także rentę z ZUS. Czy w tej sytuacji (...)
str. 26
4.
Ulga abolicyjna przy braku zapłaty podatku za granicą
Jestem obywatelem polskim i mam w Polsce miejsce zamieszkania. Od 2018 r. pracuję za granicą. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody zagraniczne będę (...)
str. 26
5.
Nabycie uprawnień do ulgi rehabilitacyjnej w trakcie roku podatkowego
Podatnik jest osobą niepełnosprawną. W rozliczeniu rocznym zamierza skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy dla skorzystania z tej ulgi konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez (...)
str. 27
6.
Ustalenie kwoty odliczenia w związku z przekazaniem kilku darowizn na różne cele
W 2018 r. podatnik osiągał dochody z pracy. Przekazał kilka darowizn na tzw. cele szlachetne oraz na cele kultu religijnego. Czy darowizny te podlegają odliczeniu (...)
str. 28
7.
Zagraniczna renta a prawo do ulgi abolicyjnej
W związku z wypadkiem przy pracy pobieram świadczenie rentowe z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii i tam opłacam podatek. Czy w stosunku do tych dochodów, w (...)
str. 29
8.
Odliczenie strat z kilku lat podatkowych
Przez dwa lata ponosiłem straty z działalności gospodarczej, natomiast w 2018 r. uzyskałem dochód. Jak ustalić kwotę straty możliwą do odliczenia od dochodu z działalności (...)
str. 30
9.
Składki pobrane przez płatnika, ale niewpłacone na konto ZUS
Okazało się, że pracodawca nie wpłacił na konto ZUS składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych z wynagrodzeń. W PIT-11 wykazał natomiast pełną kwotę potrąconych składek. Czy (...)
str. 31
10.
Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na remont mieszkania rodzica niepełnosprawnego dziecka
Moja 16-letnia córka jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim i pozostaje na moim wyłącznym utrzymaniu. Czy wydatki na przeprowadzony remont domu, w którym (...)
str. 31
11.
Zakres wydatków z tytułu użytkowania internetu podlegających odliczeniu w ramach ulgi internetowej
Poniosłem wydatek na zakup modemu do internetu. Czy wydatek ten mogę odliczyć w ramach ulgi internetowej? Nie, tego rodzaju wydatek nie jest objęty ulgą internetową. (...)
str. 32
12.
Opłat za telefon komórkowy osoba niepełnosprawna nie odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Czy jako osoba niepełnosprawna z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności narządów ruchu mogę w rozliczeniu rocznym odliczyć od dochodu wydatki na zakup i używanie telefonu komórkowego (...)
str. 33
13.
Możliwość odliczenia darowizny z poleceniem przekazanej fundacji
Przekazałam darowiznę dla fundacji, która realizuje m.in. działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przy czym zastrzegłam, że pieniądze mają być wydatkowane na rehabilitację konkretnego niepełnosprawnego dziecka. (...)
str. 33
14.
Wydatki na zakup leków niezwiązanych z rodzajem niepełnosprawności
Czy ustalając wysokość kwoty odliczenia z tytułu wydatków na leki, muszę uwzględniać wyłącznie koszt tych leków, których zażywanie związane jest z moją niepełnosprawnością, czy także (...)
str. 34
15.
Forma opodatkowania a prawo do ulgi z tytułu wpłat na IKZE
Czy z odliczenia wpłat na IKZE może korzystać podatnik opodatkowany podatkiem liniowym? Tak, podatnik opłacający podatek liniowy ma prawo do odliczenia wydatków z tytułu wpłat (...)
str. 35
16.
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawne pełnoletnie dziecko będące na utrzymaniu rodziców
Małżonkowie wychowują pełnoletniego syna, któremu ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności przyznano zasiłek pielęgnacyjny. Syn podatników otrzymuje, oprócz tego zasiłku, rentę z tytułu całkowitej niezdolności (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.