Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie PIT i CIT
Dodatek nr 16
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20
z dnia 20.10.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY
1.
Nieodpłatne udostępnienie kwater noclegowych pracownikom oddelegowanym za granicę
Wartość bezpłatnego zakwaterowania zapewnionego pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą nie jest dla nich przychodem. Z uzasadnienia "Przedmiotem interpretacji była kwestia rozpoznania u pracowników przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., (...)
str. 3
2.
Organizacja przez pracodawcę spotkań integracyjnych dla pracowników
Nieodpłatny udział pracowników w imprezie integracyjnej sfinansowanej przez pracodawcę nie powoduje u nich powstania przychodu. Z uzasadnienia "Istota sporu w badanej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy możliwość wzięcia (...)
str. 4
3.
Wydanie udziałowcom składników majątku zlikwidowanej spółki z o.o.
Przekazanie polikwidacyjnego majątku spółki z o.o. jej udziałowcom nie generuje przychodu w tej spółce. Z uzasadnienia "Zacytowany przepis (art. 14a updop - przyp. red.) wymaga spełnienia łącznie dwóch przesłanek, (...)
str. 5
4.
Zwrot pracownikom przebywającym w podróży służbowej kosztów wyżywienia ponad wartość diety
Zwrot pracownikom przebywającym w podróży służbowej kosztów wyżywienia w wysokości przekraczającej wysokość diety jest dla pracowników przychodem podlegającym opodatkowaniu. Z uzasadnienia "(?) ze zwolnienia od podatku na podstawie (...)
str. 7
5.
Zakwalifikowanie przychodów z najmu do właściwego źródła przychodów
Jeżeli wynajmujący wszystkie czynności związane z wynajmem mieszkania wykonuje samodzielnie, lecz nie w sposób zorganizowany, czyli systematyczny i uporządkowany, to uzyskiwane z tego tytułu przychody z najmu nie są przychodami z działalności gospodarczej. (...)
str. 8
6.
Wypłata wspólnikowi środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału w spółce
Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego nie spowoduje powstania przychodu po stronie tego wspólnika. Z uzasadnienia "(?) zwrot na rzecz wspólnika (...)
str. 10
7.
Skutki wzajemnych poręczeń kredytowych dokonywanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej
Wzajemne poręczenia kredytowe dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej nie generują przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w podmiocie udzielającym i otrzymującym takie poręczenie. Nie można jednak wykluczyć, że w omawianej (...)
str. 11
8.
Rozliczenie przychodów osiągniętych ze sprzedaży działki ogrodniczej
Sprzedaż nasadzeń, urządzeń i obiektów zlokalizowanych na terenie pracowniczego ogrodu działkowego powoduje powstanie przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof, tj. ze źródła przychodów, jakim jest odpłatne zbycie (...)
str. 12
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Uiszczenie kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania robót w związku z wykonywaniem prac poprawkowych
Zapłacona z tytułu nieterminowego wykonania robót kara umowna będąca skutkiem niezachowania należytej staranności w przeprowadzeniu prac, czyli nienależytego wykonania zobowiązania, nie jest kosztem uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "(?) (...)
str. 13
2.
Zapłata na rzecz wierzyciela określonych kwot w związku z przekształceniem długu
Zapłata wierzycielowi określonych kwot w związku z przekształceniem długu nie stanowi kosztów uzyskania przychodu, gdyż nie jest ona związana z żadnym innym przychodem, niż ten który powstał (powstanie) (...)
str. 14
3.
Odszkodowania płacone z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi
Odszkodowania wypłacane przez firmę transportową dotyczące szkód i opóźnień, w tym także dotyczące przewozów realizowanych przez podwykonawców, a także te płacone na podstawie decyzji biznesowych, nie są kosztem uzyskania przychodów. (...)
str. 16
4.
Wydatki na prowadzenie działalności gospodarczej w formie bloga
U przedsiębiorcy prowadzącego bloga modowego, wydatki poniesione na zakup odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum, a także wykonywanie fotografii, filmów i innych treści multimedialnych, są kosztem podatkowym. Z uzasadnienia "Sedno rozpatrywanej sprawy (...)
str. 17
5.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych udostępnionych dostawcy w celu wykonania komponentów
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych udostępnionych dostawcy wyłącznie w celu wykonania komponentów do produkcji wyrobów strefowych, stanowią koszt uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "W rozpatrywanej sprawie istota sporu sprowadza się (...)
str. 19
6.
Straty z tytułu kaucji gwarancyjnych niezwróconych przez kontrahentów
Straty z tytułu kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez upadłych kontrahentów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że kwota kaucji gwarancyjnej została przez spółkę rozpoznana uprzednio jako (...)
str. 20
7.
Udokumentowanie nieściągalności kilku wierzytelności od tego samego dłużnika
Posiadanie przez wierzyciela postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na brak majątku dłużnika w stosunku do jednej wierzytelności, nie uprawnia go do ujęcia w kosztach podatkowych innych wierzytelności od tego samego dłużnika. (...)
str. 21
8.
Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności
Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych jest kosztem uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "(?) spółka dokonuje zbycia wierzytelności przedawnionych. Wierzytelności te w wysokości nominalnej zostały uprzednio (...)
str. 23
9.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków, tj.: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz   nieściągalność (...)
str. 24
10.
Diety przedsiębiorcy dojeżdżającego do kontrahenta
Przedsiębiorca, który dojeżdża do innego miasta, żeby świadczyć usługi na rzecz swojego głównego kontrahenta, może zaliczyć związane z tymi wyjazdami diety do kosztów uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "Wysokość kosztów, jakie (...)
str. 25
III.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Opodatkowanie odprawy otrzymanej przez pracownika w ramach programu dobrowolnych odejść
Odprawa wypłacona pracownikowi w ramach programu dobrowolnych odejść nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uzasadnienia "Kwestią sporną w rozpatrywanej sprawie jest to, czy (?) skarżącej przysługuje (...)
str. 27
2.
Ustalenie daty nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odziedziczonego po zmarłym małżonku
Nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 8 updof, otrzymanie w drodze spadku po współmałżonku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego uprzednio do majątku wspólnego w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej. (...)
str. 29
3.
Zwolnienie od podatku nagród w konkursach promocyjnych
Nagrody w konkursach promocyjnych są wolne od podatku, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a updof. Z uzasadnienia "Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do stwierdzenia, czy w przypadku wydawania (...)
str. 30
4.
Wypłata odszkodowania za szkody powstałe w gospodarstwie rolnym w związku z budową drogi
Otrzymane przez posiadaczkę gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku prowadzenia na tym gruncie inwestycji związanych z budową drogi jest wolne od podatku (...)
str. 32
5.
Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania
Przepis art. 21 ust. 25 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof nie uzależnia możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego od faktu dokonania nabycia nieruchomości w określonym czasie, a wyłącznie zakreśla termin, (...)
str. 33
6.
Obowiązek złożenia zeznania przez podatnika osiągającego zagraniczne dochody wolne od podatku
Jeżeli podatnik oprócz zagranicznych dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, otrzymuje w Polsce świadczenie emerytalne, to obowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe. Z uzasadnienia "W niniejszej sprawie (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.