Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Amortyzacja w praktyce
Dodatek nr 6
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6
z dnia 20.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTALANIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ
1.
Koszty poniesione przed zakupem środka trwałego
Spółka z o.o. postanowiła zakupić nową maszynę. Proces zakupu poprzedza wybór oferentów, w tym m.in. zorganizowanie przetargu. Czy koszty związane z wyborem dostawcy tej maszyny powinny zwiększać wartość początkową (...)
str. 3
2.
Budynek częściowo wykorzystywany w działalności gospodarczej
Spółka jawna osób fizycznych planuje budowę budynku mieszkalnego, którego parter będzie przeznaczony do celów prowadzonej działalności. Jak powinna ustalić wartość początkową budynku, w przypadku gdy nie jest (...)
str. 4
3.
Ujawnienie środka trwałego
Kilka lat temu osoba fizyczna zakupiła zmywarkę. Wykorzystuje ją w działalności gospodarczej. Przy zakupie odliczyła VAT, ale nie wprowadziła zmywarki do ewidencji środków trwałych. Dopiero teraz chce to zrobić (...)
str. 5
4.
Składnik majątku należący do kilku osób
Podatniczka jest współwłaścicielką budynku, który chce wykorzystywać do celów działalności gospodarczej. Budynek zakupiła razem z mężem i swoimi rodzicami. W akcie notarialnym nie jest wyodrębniona cena gruntu. W jaki sposób (...)
str. 6
5.
Środki trwałe sfinansowane kredytem
Zakup kilku środków trwałych przedsiębiorca sfinansował kredytem. Czy wobec tego, że koszty związane z pozyskaniem kredytu (koszty ubezpieczenia, odsetki naliczone do dnia oddania środków trwałych do używania, prowizja bankowa) (...)
str. 8
6.
Wytworzenie środka trwałego
Jestem właścicielem zakładu produkcyjnego. W ramach tej działalności przez wiele lat budowałem budynek gospodarczy. Obecnie budowa jest skończona i w najbliższych tygodniach zamierzam oddać go do używania. Niestety, nie (...)
str. 9
II.
ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ
1.
Ulepszenie środka trwałego
Podatnik poniósł nakłady na ulepszenie środka trwałego. Jak powinien rozliczyć poniesione z tego tytułu wydatki? Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Obciążają koszty (...)
str. 10
2.
Jak odróżnić remont od ulepszenia?
Planujemy położyć kostkę brukową na placu przed bramą wjazdową na teren zakładu. Obecnie na tym placu jest droga dojazdowa do bramy wyłożona płytami betonowymi i niezagospodarowany teren, na którym pracownicy parkują (...)
str. 12
3.
Polikwidacyjne odzyski wykorzystane do ulepszenia środka trwałego
Spółka z o.o. dokonała rozbiórki stadionu piłkarskiego. Odzyskane części wykorzysta do ulepszenia innego obiektu sportowego. Czy wartość polikwidacyjnych odzysków powinna zwiększać wartość początkową ulepszanego obiektu? Wartość polikwidacyjnych (...)
str. 13
4.
Odłączenie części peryferyjnej
Odłączyliśmy część peryferyjną od maszyny produkcyjnej. Czy w związku z tym wartość początkowa maszyny powinna ulec zmniejszeniu, a jeżeli tak, to od jakiej wartości należy dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych? Wartość początkowa (...)
str. 13
5.
Przyłączenie części składkowej
Od środka trwałego odłączyliśmy (dokupiony w trakcie amortyzacji) jeden element składowy (część składową) i przyłączymy go do innego środka trwałego. Środek trwały, od którego element był odłączony, jest w trakcie amortyzacji. (...)
str. 14
6.
Odłączenie części składowej od środka trwałego całkowicie zamortyzowanego
Odłączyliśmy część składową od urządzenia technicznego, które zostało już całkowicie zamortyzowane. Dołączymy ją do innego urządzenia. Czy w związku z tym wartości początkowe tych urządzeń ulegną zmianie? W tym przypadku wartości (...)
str. 15
III.
METODY AMORTYZACJI
1.
Amortyzacja liniowa
Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą. Na jej potrzeby kupiłem samochód ciężarowy. Proszę o przedstawienie zasad dokonywania jego amortyzacji metodą liniową. Przy amortyzacji metodą liniową, co do zasady, przez (...)
str. 16
2.
Amortyzacja degresywna
Dotychczas w prowadzonej działalności gospodarczej środki trwałe amortyzowałem metodą liniową. Słyszałem jednak, że metoda degresywna jest korzystniejsza. Na czym polega dokonywanie odpisów amortyzacyjnych według tej metody? Zasady dokonywania (...)
str. 17
3.
Jednorazowa amortyzacja
Jestem małym podatnikiem. W 2016 r. zamierzam kupić maszynę, która kwalifikuje się do grupy 5 KŚT. W związku z nabyciem tego środka trwałego chciałbym skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji. Na czym taka (...)
str. 19
4.
Zmiana stosowanej metody amortyzacji nie jest możliwa
Prowadzę firmę transportową. Opłacam podatek według skali podatkowej. Posiadam status małego podatnika. W styczniu 2015 r. kupiłem samochód ciężarowy za kwotę 170.000 zł. Wprowadzając go na stan środków trwałych, nie (...)
str. 20
IV.
STAWKI AMORTYZACYJNE
1.
Podwyższanie stawek amortyzacyjnych
Kiedy podatnicy mogą podwyższyć stawki amortyzacyjne wynikające z Wykazu stawek amortyzacyjnych? Zasady stosowania podwyższonych stawek wynikają z art. 22i updof i art. 16i updop. Stawki podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (...)
str. 20
2.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych
Czy podatnicy mogą obniżać stawki amortyzacyjne do zera? Przepisy podatkowe nie wykluczają przyjęcia maksymalnie obniżonej stawki i w konsekwencji niedokonywania w danym okresie odpisów amortyzacyjnych. Przy stosowaniu liniowej metody (...)
str. 22
3.
Indywidualna stawka amortyzacyjna
Jestem przedsiębiorcą, podatnikiem PIT. Zamierzam kupić samochód ciężarowy, który był używany przez poprzedniego właściciela dłużej niż 4 lata. Nabyty pojazd zaliczę do środków trwałych. Czy mogę (...)
str. 23
4.
Jak udowodnić, że środek trwały jest używany?
Zakupiliśmy maszynę (rok produkcji 1988) od osoby, która miesiąc wcześniej nabyła ją w celu odsprzedaży. Maszyna była używana przez ponad 6 miesięcy przez wcześniejszych właścicieli, lecz nie mamy (...)
str. 23
5.
Stawka amortyzacyjna dla inwestycji w obcym środku trwałym
Firma podpisała umowę najmu budynku niemieszkalnego. Przed rozpoczęciem użytkowania tego budynku musi ponieść nakłady na jego adaptację do własnych potrzeb, tj. m.in. na postawienie ścianek działowych, położenie wykładziny podłogowej, (...)
str. 25
V.
ODPISY AMORTYZACYJNE
1.
Rozpoczęcie amortyzacji budynku
Podatnik skorzystał z przysługującego mu prawa i wybudował budynek na dzierżawionym gruncie. Nie posiada jeszcze dokumentu potwierdzającego dopuszczenie tego budynku do użytkowania. Czy w tej sytuacji może rozpocząć jego amortyzację? (...)
str. 26
2.
Amortyzacja środka trwałego z zastrzeżeniem prawa własności
Spółka z o.o. w lutym 2016 r. zakupiła środek trwały i w tym samym miesiącu wprowadziła go do ewidencji. Od marca tego roku rozpoczęła amortyzację. Na fakturze był jednak zapis: "do momentu zapłaty towar (...)
str. 26
3.
Zaprzestanie amortyzacji w czasie ponoszenia strat nie jest możliwe
Spółka od pewnego czasu ponosi stratę z działalności gospodarczej i przewiduje, że w najbliższym czasie dochód nie wystąpi. W działalności tej wykorzystuje składniki majątku zaliczone do środków trwałych, które amortyzuje. W bieżącym roku (...)
str. 27
4.
Przekazanie środka trwałego do używania przed otrzymaniem faktury zakupu
Spółka z o.o. kupiła w lutym 2016 r. samochód osobowy, który w tym samym miesiącu oddała do używania i wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Sprzedawca wystawił fakturę dopiero w marcu. W którym miesiącu spółka (...)
str. 28
5.
Ostatni odpis amortyzacyjny
W lutym 2016 r. sprzedałem maszynę produkcyjną, która była środkiem trwałym w mojej indywidualnej działalności gospodarczej. W momencie podpisania umowy otrzymałem połowę ceny sprzedaży, a pozostałą część otrzymam w kwietniu. Maszynę (...)
str. 29
6.
Czasowe niewykorzystywanie środka trwałego
Prowadzę firmę odzieżową, na potrzeby której wykorzystuję kilka maszyn dziewiarskich. Z uwagi na zmniejszenie popytu zmuszony byłem ograniczyć produkcję odzieży. W konsekwencji doszło do tego, że nie używam jednej z maszyn dziewiarskich (...)
str. 29
7.
Amortyzacja środków trwałych po ich ulepszeniu
Na jakich zasadach amortyzuje się ulepszone środki trwałe? Ulepszenie środka trwałego nie powoduje ponownego rozpoczęcia jego amortyzacji. Ulepszony składnik majątku amortyzowany jest tą samą metodą, którą amortyzowany (...)
str. 30
8.
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a odpis amortyzacyjny
Pierwszy rok podatkowy podatnika CIT może trwać krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy. Czy wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego wynosi tyle samo bez względu na długość (...)
str. 32
9.
Przekazanie środka trwałego pomiędzy firmami małżonków
Mam zamiar zlikwidować działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży mebli. Działalność w tym zakresie otworzy mój mąż, z którym pozostaję we wspólności majątkowej. Na potrzeby działalności gospodarczej przekażę mężowi samochód będący (...)
str. 34
10.
Wymiana wadliwego środka trwałego w ramach gwarancji
Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. Nabyliśmy urządzenie, które wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych i amortyzowaliśmy. Jednak urządzenie to w krótkim czasie kilkakrotnie było zepsute. W ramach gwarancji sprzedawca wymienił (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.