Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Dodatek nr 23
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24
z dnia 10.12.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
1.
Podmioty obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy, a przychodami są m.in. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy. Zasady opłacania składek (...)
str. 3
2.
Wysokość składki na Fundusz Pracy
Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ustawa budżetowa nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują (...)
str. 3
3.
Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne (art. 107 ust. 1 ustawy (...)
str. 4
4.
Składka na Fundusz Pracy, gdy kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia
Niekiedy składkę na Fundusz Pracy należy opłacać także, gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszą mniej niż (...)
str. 6
5.
Osoby, za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy
5.1.
Zwolnienie ze względu na wiek osoby ubezpieczonej
Składki na Fundusz Pracy opłaca się za pracowników oraz zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat (...)
str. 7
5.2.
Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby (...)
str. 8
5.3.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składki na Fundusz Pracy za bezrobotnego poniżej 30. roku życia
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych (...)
str. 11
5.4.
Pracownicy powracający z urlopu związanego z rodzicielstwem
Zgodnie z art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia, pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach (...)
str. 13
5.5.
Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników niepełnosprawnych
Składki na Fundusz Pracy nie opłacają: przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki (...)
str. 17
II.
SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
1.
Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej FGŚP, jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem FGŚP jest minister właściwy do spraw pracy. Dochodami Funduszu są m.in. składki płacone przez (...)
str. 17
2.
Osoby, za które opłaca się składkę na FGŚP
Pracodawca, o którym mowa w art. 9 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, obowiązany jest opłacać za pracowników składki na FGŚP. Pracownikiem, zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, jest osoba (...)
str. 19
3.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FGŚP
Pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 (...)
str. 21
4.
Podstawa wymiaru i wysokość składki na FGŚP
Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku nie ma zastosowania ograniczenie podstawy do trzydziestokrotności prognozowanego (...)
str. 22
III.
OPŁACANIE SKŁADEK
1.
Termin opłacania składek
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), dalej ustawy o sus, płatnik składek zobowiązany jest do opłacania składek za dany (...)
str. 22
2.
Rozliczanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP
W 2017 r. składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru, a składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Składki te rozlicza się w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i opłaca (...)
str. 23
3.
Zaliczenie opłaconych składek na Fundusz Pracy i FGŚP do kosztów uzyskania przychodów
Opłacone przez pracodawcę składki na Fundusz Pracy i FGŚP stanowią koszt uzyskania przychodu. Jednak nie uważa się za koszt uzyskania przychodu składek opłaconych od nagród i premii (...)
str. 25
IV.
PRZEPISY PRAWNE
1.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wyciąg
(publikacja: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) - wyciąg - Art. 1.-102a. (pominięto)
str. 26
Rozdział 18 - Fundusz Pracy
Art. 103. 1. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. Art. 104. 1. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, (...)
str. 26
2.
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - wyciag
(publikacja: Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 ze zm.)1) - wyciąg - Art. 1. (pominięto)
str. 30
Rozdział 2 - Niewypłacalność pracodawcy
Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. (...)
str. 30
Rozdział 3 - Pracodawca, pracownik
Art. 9. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich (...)
str. 34
Rozdział 6 - Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Art. 24. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy. 3. Dysponent Funduszu: 1) może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, z zastrzeżeniem (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.