Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Dodatek nr 12
do Poradnika VAT nr 17
z dnia 10.09.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
EKSPORT, CZYLI DOSTAWA TOWARÓW WYWOŻONYCH POZA TERYTORIUM UE
1.
Pojęcie eksportu towarów
Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) (...)
str. 2
2.
Eksport pośredni w łańcuchu dostaw
Eksport pośredni ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE - w wykonaniu dostawy towarów - jest dokonywany przez nabywcę posiadającego siedzibę poza (...)
str. 6
3.
Data powstania obowiązku podatkowego
Nie ma szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do sposobu ustalania obowiązku podatkowego czy terminów wystawiania faktur dokumentujących eksport towaru. Należy zatem tu stosować zasady ogólne. (...)
str. 11
4.
Wysokość stawki VAT
Generalnie w eksporcie stosuje się stawkę 0%, pod warunkiem jednak, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokument potwierdzający (...)
str. 12
5.
Formalności związane z procedurą wywozu
Eksportując towary należy dokonać zgłoszenia wywozowego towarów z obszaru celnego Wspólnoty, obligatoryjnie - w formie elektronicznego komunikatu przesyłanego do Systemu Kontroli Eksportu (ESC). Zgłoszenia dokonuje zgłaszający albo (...)
str. 13
6.
Odprawa celna w obrocie pocztowym
Wysyłając towar za pośrednictwem poczty formalności związane z procedurą wywozu wyglądają nieco inaczej niż w tradycyjnym eksporcie. Uwaga Przesyłki pocztowe, których wartość nie przekracza 1.000 EUR, zawierające (...)
str. 14
7.
Opodatkowanie zaliczki na poczet eksportu towarów
Ustawodawca ograniczył czasowo (i to znacznie), możliwość opodatkowania otrzymanej zaliczki na poczet eksportu towarów stawką VAT 0%. Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał (...)
str. 15
8.
Usługi związane z eksportem towarów
W art. 83 ustawy o VAT ustawodawca określił listę towarów i usług, do których na zasadzie wyjątków od ogólnej reguły stosowana jest również stawka 0%. Art. 83 ust. 1 pkt 21 (...)
str. 18
9.
Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
Z art. 31a ustawy o VAT wynika, że kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na (...)
str. 19
II.
SPOSÓB OPODATKOWANIA IMPORTU TOWARÓW
1.
Definicja importu towarów
Import towarów zdefiniowany został w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej. Pojęcie importu towarów (...)
str. 19
2.
Miejsce dokonania importu
Generalnie import towarów uznaje się za dokonany w kraju, w którym jest zakończona określona procedura celna. Miejsce dokonania importu określa art. 26a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem miejscem (...)
str. 19
3.
Obowiązek podatkowy w imporcie
Termin powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów określa art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, który stanowi, że jest nim moment powstania długu celnego. W przypadku natomiast objęcia towarów: procedurą (...)
str. 20
4.
Podstawa opodatkowania importowanych towarów
Podstawę opodatkowania w imporcie towarów określa art. 30b ustawy o VAT. Jest nią, co do zasady wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem (...)
str. 20
5.
Rozliczenie podatku VAT od importu
Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów ustawodawca zawarł w dziale VII ustawy o VAT. Importerzy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących (...)
str. 22
6.
Podatek naliczony przy imporcie towarów
Import towarów, z wyłączeniem uproszczonych procedur celnych, rozliczany jest w deklaracji podatkowej VAT tylko po stronie podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego w tym przypadku stanowi kwota podatku wynikająca (...)
str. 23
7.
Procedura uproszczona rozliczana w deklaracji podatkowej
Podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów, mają możliwość rozliczania podatku należnego poprzez deklarację podatkową, podobnie jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Regulacje w tym zakresie zostały zawarte (...)
str. 25
8.
Upoważnione podmioty gospodarcze - wydłużenie terminu na rozliczenie VAT
Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany do zapłaty VAT z tytułu importu towarów w ciągu 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości (...)
str. 28
9.
Deklarowanie importu towarów przez podatników stosujących odprawę scentralizowaną
Dla podatników stosujących odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 Unijnego Kodeksu Celnego, przewidziano szczególny tryb rozliczania podatku VAT w art. 33b ustawy o VAT. Odprawa scentralizowana to instytucja prawa (...)
str. 30
10.
Kurs walut w imporcie towarów
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania podatku VAT określono w art. 31a ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, w przypadku: gdy kwoty stosowane (...)
str. 31
11.
Zwolnienie z VAT importu towarów przeznaczonych do wywozu w ramach WDT
Art. 18d ustawy o VAT wskazuje, że w sytuacji, gdy podatnik niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny dokonuje na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest (...)
str. 32
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.