Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
PIT i CIT przegląd orzecznictwa
Dodatek nr 17
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22
z dnia 20.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Sposób określenia ceny rynkowej na potrzeby ustalenia wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń
W celu określenia przychodu z nieodpłatnych świadczeń, podstawą ustalania ceny rynkowej nie może być cena, która wynika z oferty skierowanej tylko do zamkniętego kręgu podmiotów. Z uzasadnienia "(?) wartość nieodpłatnych (...)
str. 3
2.
Otrzymanie przez podatnika CIT odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej straty
Otrzymane odszkodowanie stanowi przychód z działalności gospodarczej także wtedy, gdy jego wysokość odpowiada wysokości poniesionej straty. Z uzasadnienia "(?) spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyjaśniła, że (...)
str. 4
3.
Przekazanie udziałowcowi majątku po likwidowanej spółce z o.o.
W wyniku przeniesienia na udziałowca składników majątku likwidowanej spółki z o.o., po stronie spółki nie powstanie przychód. Z uzasadnienia "W rozpoznawanej sprawie rozstrzygnięcia wymaga kwestia, jakie skutki w zakresie podatku dochodowego (...)
str. 5
4.
Wypłata wspólnikowi środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce jawnej
Wypłata wspólnikowi przez spółkę jawną środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego nie spowoduje u wspólnika powstania przychodu. Z uzasadnienia "W toku działalności spółki jawnej mogą wystąpić sytuacje, (...)
str. 6
5.
Zapewnienie przez pracodawcę nieodpłatnego dowozu pracowników do i z pracy
Gdy nie można ustalić, którzy pracownicy i w jakim zakresie korzystają z zapewnionego przez pracodawcę nieodpłatnego dowozu do i z pracy, wówczas po stronie pracowników nie powstanie z tego tytułu przychód. Z uzasadnienia "(?) (...)
str. 8
6.
Wartość paliwa zakupionego przez pracodawcę do samochodu służbowego wykorzystywanego prywatnie przez pracownika
Zakupione przez pracodawcę paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego prywatnie przez pracownika nie jest odrębnym świadczeniem na rzecz pracownika. Zatem jego wartości nie należy uwzględniać w przychodach pracownika. Z uzasadnienia (...)
str. 9
7.
Data powstania przychodu przy usługach najmu
W sytuacji gdy czynsz za cały okres trwania umowy najmu płatny jest jednorazowo przed udostępnieniem przedmiotu najmu i strony nie ustaliły okresów rozliczeniowych, to moment osiągnięcia z tego tytułu (...)
str. 11
8.
Źródło przychodów uzyskiwanych z najmu
Jeżeli przychód z najmu powstał w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób profesjonalny, zorganizowany i ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, to należy go uznać za przychód z działalności gospodarczej. Z uzasadnienia "Wnioskodawczyni (...)
str. 12
9.
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania wolnego od podatku
Odsetki od odszkodowania wolnego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b updof podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z uzasadnienia "W zaskarżonej interpretacji organ stwierdził, że ze zwolnienia (...)
str. 14
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Moment poniesienia kosztu pośredniego
Dniem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym. Z uzasadnienia "Skarżąca ponosi koszty pośrednie wynikające ze zdarzeń, których skutek rozłożony (...)
str. 15
2.
Odszkodowania wypłacane kontrahentom za wadliwie wykonaną usługę
Odszkodowania za wadliwie wykonaną usługę transportową wypłacane po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, jak i odszkodowania biznesowe wypłacane z pominięciem takiego postępowania, nie stanowią kosztu podatkowego. Z uzasadnienia "Istota sporu w niniejszej sprawie (...)
str. 18
3.
Odpisy amortyzacyjne od nieodpłatnie udostępnionej części budynku
Odpis amortyzacyjny naliczony od tej części środka trwałego (nieruchomości), która została oddana do nieodpłatnego używania innemu podmiotowi, nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Z uzasadnienia "Spór w niniejszej (...)
str. 20
4.
Wydatki poniesione przez spółkę w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa w drodze aportu
Spółka z o.o. otrzymująca w drodze aportu przedsiębiorstwo, nie uwzględni w kosztach uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na spółkę wnoszącą ten aport. Z uzasadnienia "Istota sporu sprowadza się do (...)
str. 21
5.
VAT nieodliczony z winy podatnika
Gdy podatnik utracił prawo do obniżenia VAT należnego o naliczony VAT na skutek nieprzestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, to naliczonego VAT nie może uwzględnić w kosztach podatkowych. Z uzasadnienia "(?) (...)
str. 22
6.
Strata na sprzedaży przedawnionych wierzytelności
Możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów straty ze sprzedaży wierzytelności przedawnionej jest kwestią sporną. Sąd opierając się na przepisie art. 2a Ordynacji podatkowej, że nie dające się usunąć wątpliwości, co do treści (...)
str. 23
7.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia za akcje
Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia za akcje wykupione w celu ich umorzenia nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "Punktem wyjścia dla prawnopodatkowej kwalifikacji wydatku z tytułu odsetek od (...)
str. 25
8.
Wydatki poniesione na organizację imprezy branżowej
Organizacja zamkniętej imprezy branżowej mającej na celu wykreowanie dobrego wizerunku firmy, jej działalności, zasobności, profesjonalizmu oraz pozytywnych relacji z zaproszonymi gośćmi ma charakter reprezentacyjny. Tym samym wydatki poniesione (...)
str. 27
9.
Czynsz najmu należy rozliczać w kosztach uzyskania przychodów poza kilometrówką
Do kosztów rozliczanych w ramach kilometrówki nie należy zaliczać wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu, tj. czynszu najmu samochodu oraz wydatków na wynikające z umowy obowiązkowe usługi (...)
str. 28
10.
Strata z tytułu niezwrócenia kaucji gwarancyjnej przez kontrahenta
Kosztem podatkowym jest strata z tytułu kaucji gwarancyjnej niezwróconej przez upadłego kontrahenta. Z uzasadnienia "Zagadnieniu traktowania straty jako kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym poświęcone były liczne wyroki (...)
str. 29
III.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Wysokość ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
Wysokość ulgi rehabilitacyjnej powinna odpowiadać faktycznie poniesionym przez podatnika wydatkom na używanie samochodu osobowego w celu dojazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Z uzasadnienia "W niniejszej sprawie poza sporem jest, (...)
str. 30
2.
Rozliczenie w imieniu małoletnich dzieci sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
Dochody małoletniego dziecka ze sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu podlegają opodatkowaniu na imię rodziców. Z uzasadnienia "Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że sprzedaż należących do (...)
str. 32
3.
Odliczenie straty poniesionej przez zlikwidowany zagraniczny oddział
Możliwe jest rozliczenie w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez oddział (zakład) działający w innym państwie członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tymże państwie z uwagi na całkowitą likwidację zagranicznego zakładu. Z uzasadnienia (...)
str. 33
4.
Opłaty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali użytkowych a zwolnienie podatkowe
Opłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych nie korzystają ze zwolnienia od podatku wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, gdyż nie stanowią dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z uzasadnienia "Spór w sprawie (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.