Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
CO NOWEGO W 2023 ROKU ?
pokaż fragmenty artykułów
Co nowego w rozporządzeniu w sprawie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przekazywanych do ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023, strona 65
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2023 r. pod poz. 2529 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r. (...)  »
Limity zużycia prądu objętego zamrożeniem cen mają obowiązywać także w 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023, strona 12
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 21 listopada 2023 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustaw (...)  »
Przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023, strona 8
Ustawowy termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) przypada na koniec jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin złożenia ww. informacji za (...)  »
Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023, strona 11
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 33 z 20.11.2023 r. na str. 8-13 E-Doręczenia miały ruszyć 10 grudnia 2023 r. Pisaliśmy o (...)  »
Sejm przyjął zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023, strona 7
Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2023 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (...)  »
Zmiany w przepisach o podatku od spadków i darowizn oraz PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023, strona 12
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2023 r., pod poz. 2532, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania podatku (...)  »
Nowe rodzaje pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023, strona 12
W Dzienniku Ustaw z 14 listopada 2023 r., pod poz. 2476, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Ogłoszono stanowisko KSR w sprawie działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023, strona 10
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r., pod poz. 105, opublikowano Komunikat Ministra Finansów z dnia 23 października 2023 r. o (...)  »
Opublikowano stanowisko dotyczące wykazywania w sprawozdaniu działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023, strona 4
STANOWISKO KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 17 listopada 2023 r. pod poz. 105 opublikowano uchwałę nr 12/2023 Komitetu Standardów Rachunkowości z (...)  »
Projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023, strona 5
PROJEKT KRAJOWEGO STANDARDU RACHUNKOWOŚCI Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Konsultacje zamieszczono do dyskusji publicznej projekt aktualizacji (...)  »
Projekt aktualizacji KSR nr 2 "Podatek dochodowy"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023, strona 11
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), w zakładce: Konsultacje, Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (...)  »
Projekt zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023, strona 7
W dniu 14 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne (...)  »
Trwają prace nad wzorami formularzy w zakresie CIT-8
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023, strona 8
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 9 listopada 2023 r. o trwających pracach nad wzorami formularzy podatkowych CIT-8 wraz z załącznikami. Prace (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR bez CIT/PIT również w 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023, strona 9
Podatnicy CIT/PIT, którym umorzono subwencje otrzymane w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), w związku z tym umorzeniem uzyskują przychód na gruncie CIT/PIT. (...)  »
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2023 r. pod poz. 2367 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (...)  »
E-Doręczenia obowiązkowe od 10 grudnia 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023, strona 8
Doręczenia elektroniczne (e-Doręczenia) mają stanowić formę bezpiecznych doręczeń w internetowej komunikacji z urzędami. E-Doręczenie w uproszczeniu stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Celem ustawodawcy (...)  »
Lista krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023, strona 14
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1158 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i (...)  »
Obowiązek zapewnienia szkieł kontaktowych i inne zmiany dotyczące bhp przy pracy z komputerem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023, strona 6
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2023 r., pod poz. 2367, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (...)  »
Planowane zmiany w zasadach stosowania stawki 0% dla transakcji dokonywanych na rzecz KE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023, strona 7
Z obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. (...)  »
Projekt rozporządzenia wydłużającego termin złożenia informacji o cenach transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023, strona 7
Zasadniczo termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) przypada na koniec jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. To oznacza, że termin złożenia (...)  »
Trwają prace nad wzorami formularzy CIT-8FR i CIT/F dotyczącymi fundacji rodzinnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023, strona 7
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 6 listopada 2023 r. o trwających pracach nad nowymi wzorami formularzy podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych, tj.: (...)  »
Wyroby akcyzowe - nowe zwolnienie z oznaczania znakami akcyzy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023, strona 13
W Dzienniku Ustaw z 3 listopada 2023 r., pod poz. 2374, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Zaniechano poboru PIT od przychodów ekspertów oddelegowanych do pracy w instytucjach UE
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023, strona 14
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2091 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Obniżenie podstawy wymiaru składek ZUS i opodatkowania o wirtualne diety kierowców międzynarodowych - odpowiedź MI na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023, strona 5
Zgodnie z art. 26g pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 ze (...)  »
Termin złożenia informacji o cenach transferowych ma zostać wydłużony - informacja Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023, strona 8
Podmioty powiązane, obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem (lub realizujące transakcje kontrolowane, zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.