Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 166.333 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Dodatek nr 8
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8
z dnia 10.04.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PREZENTACJA ZAGADNIEŃ WPROWADZAJĄCYCH
1.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Tak stanowią przepisy ustawy (...)
str. 3
2.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne określa art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), (...)
str. 5
3.
Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz FEP
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego (...)
str. 6
4.
Moment ustalenia przychodu dla jego oskładkowania i opodatkowania
Przychodami dla celów ustalania składek ZUS są otrzymane lub postawione do dyspozycji ubezpieczonego w danym miesiącu kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych (...)
str. 8
II.
PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE
Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia składkowego mają odpowiednio zastosowanie do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie (...)
str. 9
1.
Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe
Rozstrzygnięcie składkowe W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (...)
str. 10
2.
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje)
Rozstrzygnięcie składkowe Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia składkowego, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających (...)
str. 12
3.
Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono należności obliczane od wielkości efektów uzyskanych przez (...)
str. 16
4.
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę (...)
str. 16
5.
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
1) Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu (...)
str. 17
6.
Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
Rozstrzygnięcie składkowe Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, (...)
str. 23
7.
Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie (...)
str. 24
8.
Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy (...)
str. 30
9.
Ubiór służbowy (umundurowanie)
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy (...)
str. 31
10.
Posiłki dla pracowników
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom (...)
str. 32
11.
Samochody używane przez pracowników do celów służbowych
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, (...)
str. 33
12.
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
Rozstrzygnięcie składkowe Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono: 1) na podstawie § 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia składkowego, kwoty otrzymywane przez pracownika z tytułu zwrotu (...)
str. 36
13.
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika. (...)
str. 39
14.
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele (...)
str. 47
15.
Świadczenie urlopowe
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 (...)
str. 53
16.
Zapomogi losowe
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń (...)
str. 54
17.
Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo (...)
str. 55
18.
Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
Rozstrzygnięcie składkowe Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączone zostały dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy wypłacane przez (...)
str. 59
19.
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy
Rozstrzygnięcie składkowe Przepis § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, wyłącza z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania (...)
str. 60
20.
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
Rozstrzygnięcie składkowe Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu przyznawane na (...)
str. 64
21.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Rozstrzygnięcie składkowe Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wyłączono wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia (...)
str. 64
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.