Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 28 listopada 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2022 r., godz. 13:44 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.522 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
 Powrót
Zmiany w VAT w 2022 r.
Pomocnik Podatnika VAT
do Poradnika VAT nr 23
z dnia 10.12.2021
ON-LINE - przeglądaj
OFF-LINE - zapisz
X
Uwaga! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
Gofin News
Aplikacja GOFIN NEWS - pobierz
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
X
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
W 2022 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian dotyczących rozliczania podatku VAT a także mających charakter doprecyzowujący i uzupełniający. Aktami prawnymi, na których oparto (...)
str. 3
II.
ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2022 R.
str. 5
1.1.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W pierwszej fazie (...)
str. 5
1.2.
Uwaga Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wyrażenie zgody na ich otrzymywanie (...)
str. 7
1.3.
√ Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie KSeF będzie mógł wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. √ (...)
str. 7
1.4.
√ Podatnik uwierzytelnieni w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie dodanego art. (...)
str. 8
1.5.
Podatnicy, którzy zdecydują się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF zostaną, co do zasady, zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizowania. W myśl art. (...)
str. 9
2.1.
W przypadkach opisanych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej (...)
str. 9
2.2.
Konsekwencją ww. uregulowań odnoszących się do rozliczania faktur korygujących in minus przez ich wystawcę, jest odpowiednia zmiana brzmienia przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o (...)
str. 11
3.1.
Uchwalone od 1 stycznia 2022 r. zmiany dotyczą również danych wykazywanych w fakturach zaliczkowych oraz fakturach korygujących. Zmiany mają na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie (...)
str. 12
3.2.
Przypadki, w których podatnik wystawia fakturę korygującą - art. 106j ust. 1: w brzmieniu obowiązującym do (...)
str. 14
3.3.
W świetle obowiązującego art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi (...)
str. 14
4.
Zwrot VAT na rachunek bankowy/rachunek VAT
str. 15
4.1.
Deklarując nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym lub kwotę podatku naliczonego do zwrotu bezpośredniego, podatnik powinien wskazać w części deklaracyjnej JPK_VAT, w jakim terminie powinien nastąpić (...)
str. 15
4.2.
Uwaga Przepisy art. 87 ust. 2, 2c, 5b-5d, 6d-6l oraz art. 146k ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., stosuje się (...)
str. 17
4.3.
Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przedłużyć 15-dniowy termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. W tym przypadku zastosowanie znajdą zasady proceduralne stosowane dla dotychczasowych (...)
str. 20
4.4.
Ustawą nowelizującą wprowadzono czasowe ograniczenia niektórych preferencji w VAT podatnikom, którzy wbrew planowanemu obowiązkowi nie zapewnią gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Podatnikowi, który wbrew obowiązkowi (...)
str. 21
5.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. na przedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek zapewnienia swoim (...)
str. 21
6.
Nowelizacja ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzi możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania wykonywanych przez podatnika usług finansowych, o (...)
str. 22
7.
» Nowa grupa podatników mająca prawo do rozliczania VAT za okresy kwartalne Obecnie podmiotami uprawnionymi do rozliczania VAT za okresy kwartalne są, zgodnie z art. (...)
str. 23
8.
Obecnie podatnik składając JPK_VAT z deklaracją w sytuacji popełnienia czynu zabronionego zarówno w części ewidencyjnej i deklaracyjnej, jak i w samej części ewidencyjnej w celu (...)
str. 25
9.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie JPK _VAT z deklaracją przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 (...)
str. 26
10.
W związku z wyrokiem z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19, w którym TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo (...)
str. 26
11.1.
Zasady dotyczące zwrotu zwanego również turystycznym można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są poniższe warunki: nabywcami są osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje (...)
str. 27
11.2.
» Korzystanie z elektronicznego systemu Tax Free W myśl art. 127 ustawy o VAT, do 31 grudnia 2021 r. zwrot podatku zapłaconego przez podróżnego przy (...)
str. 27
11.3.
» Formy dokonywania zwrotu Obecnie zwrot podatku dokonywany jest w złotych polskich w formie wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. W wyniku (...)
str. 29
11.4.
Zgodnie z art. 129 ustawy o VAT, w przypadku gdy sprzedawca dokonuje dostawy towarów podróżnym spoza UE z zastosowaniem procedury zwrotu podatku, stosuje on stawkę (...)
str. 30
12.
Na mocy Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł zawrzeć z inwestorem, na jego wniosek, umowę w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej (...)
str. 31
13.
Obecnie środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik może wykorzystać na zapłatę: kwoty odpowiadającej VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego (...)
str. 31
14.
Zmiana w art. 42 ust. 6 ustawy regulującym kwestię wystawiania dokumentu wywozu w przypadku dostawy nowych środków transportu zostanie wprowadzona w wyniku zmian w art. (...)
str. 32
15.
Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany w unijnej Nomenklaturze scalonej CN (tzw. CN 2022), które będą miały również wpływ na przepisy ustawy (...)
str. 32
III.
ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 LIPCA 2022 R.
str. 33
1.
str. 33
1.1.
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie podatku VAT podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają VAT odrębnie. Zatem czynności dokonywane w ramach powiązanych (...)
str. 33
1.2.
Warunki utworzenia grupy VAT √ Spełnienie warunku dotyczącego siedziby √ Istnienie (...)
str. 34
1.3.
Zasady opodatkowania w grupie VAT zostały określone w dodanym rozdziale 2b działu II ustawy o VAT. Uwaga Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez (...)
str. 36
1.4.
W momencie przejścia do wspólnych rozliczeń, w myśl art. 8d ust. 1 ustawy o VAT, grupa VAT kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia (...)
str. 37
1.5.
W myśl art. 90 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi (...)
str. 37
2.
» Integracja kasy z terminalem płatniczym W nowym art. 19a ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców obowiązującym od 1 lipca 2022 r. wskazano, że przedsiębiorca, który (...)
str. 38
IV.
PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT
str. 39
1.
W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764). W związku ze zmianą przepisów dotyczących wyrobów medycznych niezbędna będzie zmiana (...)
str. 39
2.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt z dnia 18 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (nr (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.