Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 10 (286) z dnia 10.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Utrata prawa do rozliczenia podatkiem liniowym a korzystanie z tej formy w kolejnym roku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.193.2019.1.KS) "(…) Wnioskodawca założył jednoosobową działalność gospodarczą, wybierając jako formę opodatkowania podatek liniowy. (...)
str. 3
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Przychód z odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.254.2019.2.MT) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym. (…) Wnioskodawca prowadzi (...)
str. 5
2.
Kwalifikacja przychodów z najmu nieruchomości wpływa na sposób rozliczenia jej odpłatnego zbycia
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1165/17 "(…) Skarżąca na podstawie umowy darowizny nabyła do majątku osobistego nieruchomość. (...)
str. 7
III.
Do artykułu 11-13 ustawy - przychody Z nieodpłatnych świadczeń, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście
1.
Finansowanie posiłków pracownikom w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.189.2019.1.ŁS) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlano-remontowych. Ponadto, Wnioskodawca (...)
str. 11
2.
Zwrot pracownikom kosztów dojazdu do pracy komunikacją miejską a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.171.2019.2.MU) "(…) Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudnia na umowy (...)
str. 13
3.
Dofinansowanie z ZFŚS wycieczki dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lipca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.295.2019.2.IR) "(…) Pracodawca zorganizował wycieczkę (...) dla pracowników (…), a udział w niej (...)
str. 15
4.
Koszty paliwa zużytego do służbowego samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.214.2019.2.BK) "(…) Wnioskodawca jest podmiotem, który w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się (...)
str. 16
5.
Wycofanie nieruchomości z majątku spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.204.2019.2.JŁ) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej, która prowadzi działalność pod nazwą "A." (...)
str. 19
6.
Sporadyczne wykorzystywanie telefonu służbowego do celów prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.149.2019.1.KF) "(…) X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) jest producentem profili PVC do (...)
str. 21
7.
Otrzymywanie przez pracowników prezentów z okazji jubileuszu firmy a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.362.2019.1.LZ) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce (...)
str. 23
8.
Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych a powstanie przychodu
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W Gorzowie Wlkp. z 8 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Go 163/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Spółka wskazała, że jest (...)
str. 25
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Wycofanie części wkładu i wypłata środków ze spółki a przychód
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W Poznaniu z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt I SA/Po 427/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Przedstawiając opis zdarzenia przyszłego wnioskodawca (...)
str. 29
2.
Wpłacona zaliczka na poczet usługi - określenie momentu uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.296.2019.2.BO) "(…) Wnioskodawca wykonuje usługi z zakresu wywozu odpadów w kontenerach zamawianych przez (...)
str. 31
3.
Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a moment skorygowania wartości sprzedaży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.283.2019.1.ES) "(…) Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym sprzedaż (...)
str. 33
4.
Rozliczanie różnic kursowych w działalności prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.405.2019.1.PR) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która będzie wspólnikiem spółki komandytowej (…) w (...)
str. 35
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwolnienie z PIT przychodu ze zbycia nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.246.2019.2.MKA) "(…) Wnioskodawczyni w maju 2017 r. otrzymała w darowiźnie od siostry działkę (...)
str. 37
2.
Wniesienie aportem do spółki cywilnej nieruchomości a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.249.2019.1.DR) "(…) Wnioskodawczyni w dniu 5 grudnia 2016 r. zakupiła wraz z mężem (...)
str. 39
VI.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Leasing kilku samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.249.2019.2.TW) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej. Z uwagi (...)
str. 41
2.
Koszty najmu mieszkania przez przedsiębiorcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.205.2019.1.AK) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą o charakterze usługowym polegającą na doradztwie w (...)
str. 43
3.
Wydatki na naukę języka obcego przez przedsiębiorcę w kosztach uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.363.2019.1.EC) "(…) Podatniczka jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. (…) Przedmiotem działalności (...)
str. 45
4.
Zakup wyposażenia sfinansowany ze środków uzyskanych z funduszu pracy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 września 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.315.2019.1.PS) "(…) Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, dnia 9 stycznia 2019 r. założył jednoosobową (...)
str. 47
5.
Zakup środka transportu w celu dojazdów do siedziby firmy i klientów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 września 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.321.2019.2.KU) "(…) Wnioskodawca kupił hulajnogę elektryczną, którą dojeżdża do miejsca wykonywania działalności gospodarczej (...)
str. 49
6.
Wydatki przedsiębiorcy związane z udziałem w zajęciach sportowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.276.2019.1.DP) "(…) Wnioskodawca (osoba fizyczna, radca prawny) prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii (...)
str. 51
7.
Wydatki na zakup owoców dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.251.2019.2.AWO) "(…) Wnioskodawczyni jest notariuszem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniającym do pomocy dwie (...)
str. 54
8.
Odsetki i opłaty kredytowe w kosztach uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.229.2019.1.MM) "(…) W związku z rozwojem działalności gospodarczej w zakresie transportu międzynarodowego Wnioskodawca (...)
str. 56
9.
Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.198.2019.1.KF) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą o profilu: działalność związana z oprogramowaniem. (...)
str. 58
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.357.2019.1.KS) "(…) W najbliższym czasie ojciec, prowadzący działalność gospodarczą, chciałby nieodpłatnie przekazać wnioskodawcy (...)
str. 61
VIII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów wspólnika sp. z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.245.2019.5.ID) "(…) Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) - jest osobą prawną (...)
str. 63
2.
Korzystanie z ulgi abolicyjnej, gdy podatnik nie płacił podatku za granicą
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 7/17 "(…) Spór dotyczy tego, czy słusznie organ interpretacyjny zakwestionował prawo Skarżącego (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.