Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 9 (285) z dnia 10.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Sprzedaż części aktywów jako czynność opodatkowana VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.278.2019.1.AR) "(…) X spółka jawna (…) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej (...)
str. 3
2.
Sprzedaż przedsiębiorstwa, gdy niektóre składniki wyłączono z przedmiotu transakcji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2019 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.274.2019.2.AK) "(…) Wnioskodawczyni (…) prowadzi jednoosobową działalność (…). Podstawową działalnością jest produkcja wyrobów (...)
str. 4
3.
Darowizna samochodu wycofanego z działalności na cele prywatne po wykupie z leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.340.2019.1.WN) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach (...)
str. 6
4.
Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych w ramach umowy komisu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 15 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 265/17 "(…) skarżąca (…) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się, m.in. (...)
str. 8
II.
Do artykułu 15-17 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Najem prywatny też podlega opodatkowaniu VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.251.2019.1.EB) "(…) Pani (…) (dalej: "Wnioskodawczyni") od roku 2012 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...)
str. 11
III.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w związku z doręczeniem towaru przez kuriera
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.257.2019.1.JG) "(…) Podatnik jest osobą prawną i polskim rezydentem podatkowym. Posiada siedzibę na (...)
str. 13
IV.
Do artykułu 22-28o ustawy - miejsce świadczenia
1.
Miejsce opodatkowania usługi długoterminowego wynajmu samochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.255.2019.2.WH) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu (...)
str. 15
V.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Aport aktywów do spółki kapitałowej a podstawa opodatkowania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.322.2019.1.KS) "(…) Wnioskodawca ma zamiar dokonać zbycia na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
str. 17
2.
Podstawa opodatkowania sprzedaży towarów w cenie promocyjnej niższej od rynkowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ) "(…) Spółka prowadzi działalność gospodarczą, jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Podatnik (...)
str. 19
VI.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT na produkty spożywcze
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.301.2019.1.PM) "(…) X (dalej: "Wnioskodawca" lub "Podatnik") jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność (...)
str. 21
2.
O wysokości stawki VAT decyduje klasyfikacja towaru
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.287.2019.2.WN) "(…) Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Pozyskuje od polskich przedsiębiorstw zamówienia (...)
str. 22
3.
Zastosowanie 0% stawki VAT do WDT, gdy nabywca nie został jeszcze zarejestrowany na potrzeby VAT-UE
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.296.2019.1.RD) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce i posiada numer identyfikacyjny (...)
str. 24
4.
Usługi montażu pergoli a stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.378.2019.1.EA) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zajmuje się (...)
str. 26
5.
Stawka VAT na sprzedaż lodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.296.2019.1.BS) "(…) Od stycznia Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Rodzaj działalności to sprzedaż lodów. (...)
str. 29
6.
Cesja praw do budynku wynikających z umowy przedwstępnej a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.388.2019.1.CZ) "(…) Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną z deweloperem na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących (...)
str. 31
7.
Najem lokalu na rzecz pośrednika - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.344.2019.1.MMA) "(…) Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca (...)
str. 33
VII.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Udzielanie pożyczek a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.205.2019.3.MB) "(…) Sp. z o.o. (…) wchodzi w skład grupy Y. Spółka została (...)
str. 35
2.
Zwolnienie z VAT świadczenia usług przekazu pieniężnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.360.2019.2.MP) "(…) Spółka zgodnie z załączonym odpisem KRS posiada możliwość działania zgodnie z (...)
str. 36
3.
Wynajem budynku firmie na cele mieszkaniowe jej pracowników a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.327.2019.1.IK) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą związaną z (...)
str. 39
4.
Stawka VAT na sprzedaż nieruchomości, która była ulepszana przez najemcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.237.2019.2.RR) "(…) Wnioskodawca będący osobą fizyczną, czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Polsce, (...)
str. 40
5.
Zwolnienie z VAT usług organizacji wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.322.2019.1.MM) "(…) Wnioskodawczyni wykonuje działalność gospodarczą pod firmą (...). Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej (...)
str. 43
VIII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu nieruchomości, gdy sprzedawca zrezygnował z zastosowania zwolnienia z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.242.2019.2.RW) "(…) Sp. z o.o. (…) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca zamierza (...)
str. 45
2.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed złożeniem VAT-R
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.177.2019.2.MK) "(…) Wnioskodawca zarejestrował swoją działalność gospodarczą 9 października 2018 r. Przeważająca działalność (...)
str. 47
3.
Odliczenie VAT z błędnie wystawionej faktury
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.257.2019.1.AK) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Podstawowym przedmiotem jego działalności jest dystrybucja (...)
str. 49
4.
Zakup usługi hotelowej i gastronomicznej na potrzeby usługi szkoleniowej a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.286.2019.1.KP) "(…) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi szkoleniowe, organizuje szkolenia. (...)
str. 51
5.
Zapłata zobowiązania z rachunku bankowego innego niż rachunek nabywcy a zwrot VAT w terminie 25 dni
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt I FSK 487/17 "(…) Zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o (...)
str. 53
IX.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczenie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Wyłączenie z opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa a obowiązek korekty VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.317.2019.3.AZ) "(…) Wnioskodawczyni (…) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (…). Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem (...)
str. 55
X.
Do artykułu 96 ustawy - rejestracja
1.
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT a prawo do skorygowania deklaracji VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 209/17 "(…) Czy po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej przysługuje prawo do korekty (...)
str. 57
XI.
Do artykułu 106a-112c ustawy - dokumentacja
1.
Prawidłowość wystawiania faktur zbiorczych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.213.2019.1.AKR) "(…) Wnioskodawca prowadzi współpracę w ramach franczyzy (umowy franczyzy) z "A". Wnioskodawca (...)
str. 59
2.
Zastosowanie zwolnienia z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.276.2019.1.KP) "(…) 25 kwietnia 2019 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, rodzaj działalności (...)
str. 61
3.
Czy można wydawać faktury, przesyłając je z wykorzystaniem aplikacji mobilnej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.386.2019.1.APR) "(…) Wnioskodawca w związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii związanych z możliwościami (...)
str. 63
4.
Archiwizowanie dokumentów w formie elektronicznej i prawo do odliczenia VAT z faktur w tej formie przechowywanych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 czerwca 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.85.2019.3.AK) "(…) Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność rachunkowo-księgową oraz (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.