Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podzielona płatność w VAT - wyjaśnienia MF
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP). Jak już wielokrotnie informowaliśmy, MPP polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej (...)
str. 4
1.1.
Obawy podatników związane z wprowadzeniem MPP
Na temat skutków związanych ze stosowaniem MPP wypowiedział się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF), udzielając odpowiedzi na interpelację poselską nr 23220. MF podkreśliło, (...)
str. 4
1.2.
Podzielona płatność a rozliczenia w gminach
Podatnik nie może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. W jakim celu może być obciążony ten rachunek, określa wprost art. 62b ust. 2 ustawy (...)
str. 5
2.
Stosowanie 50% kosztów uzyskania do wynagrodzeń pracowników - odpowiedź MF na interpelację poselską
Do wynagrodzeń pracowników będących twórcami pracodawcy mogą stosować 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF. Zgodnie z (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projekt dużej nowelizacji ustaw podatkowych na 2019 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 8
2.
Planowane zmiany w zakresie stawek VAT
System stawek VAT oparty jest w znacznym stopniu o PKWiU 2008. Konieczność przyporządkowania towaru/usługi do odpowiedniego grupowania klasyfikacji statystycznej w celu zastosowania właściwej stawki VAT (...)
str. 10
3.
Rozliczenie PIT za 2018 r. - projekt kolejnych uproszczeń
W dniu 28 sierpnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) opublikowano informacje na temat przewidywanych zmian w zakresie rozliczania PIT, wynikających z projektu ustawy (...)
str. 11
4.
Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych
W dniu 28 sierpnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację dotyczącą przyjętego przez rząd projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.1.
Elementy faktury uproszczonej
W ustawie o VAT nie posłużono się pojęciem "faktur uproszczonych", ale w praktyce przyjmuje się, że są to faktury, które zgodnie z przepisami nie muszą (...)
str. 16
1.2.
Odliczanie VAT na podstawie faktury uproszczonej
Generalnie, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (patrz: art. (...)
str. 18
1.3.
Faktura uproszczona jako podstawa ujęcia wydatku w kosztach podatkowych i rachunkowych
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 18
2.
Nieodpłatne przekazywanie kontrahentom próbek - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze często w celu reklamy nieodpłatnie przekazują klientom lub potencjalnym klientom próbki wyrobów/towarów. W artykule tym odnosimy się do skutków przekazania próbek - na (...)
str. 19
2.1.
Przekazanie próbek a VAT
Zasadniczo opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Za taką dostawę uważa się także przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego (...)
str. 19
2.2.
Rozliczenie nieodpłatnego przekazania próbek na gruncie podatku dochodowego
Próbki a koszty podatkowe Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów podatnicy mogą zaliczyć takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na wytworzenie/zakup próbek
Nieodpłatne przekazanie próbek klientom (potencjalnym klientom) może zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki przekazującej te próbki, np. w następujący sposób (na przykładzie próbek wytworzonych przez (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Kary umowne a VAT - wyrok NSA
Kara za pozostawienie pojazdu na parkingu po upływie doby parkingowej podlega opodatkowaniu VAT (jako bezumowne korzystanie z tego parkingu). (wyrok NSA z 21 czerwca 2018 (...)
str. 23
2.
Wykreślanie podatników z rejestru VAT - wyjaśnienie MF
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
JPK_VAT - wybrane problemy
Odwrotne obciążenie w JPK_VAT Czy w przypadku transakcji objętej odwrotnym obciążeniem "DataZakupu" w module zakupu JPK_VAT powinna być taka sama jak "DataWystawienia" w module sprzedaży (...)
str. 26
3.2.
Powypadkowa naprawa auta - odliczenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W prowadzonej działalności wykorzystuję samochód osobowy i odliczam 50% VAT z tytułu wydatków z nim związanych. Czy mam prawo odliczyć 50% (...)
str. 27
3.3.
Sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem wraz z usługami dodatkowymi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary wskazane w załączniku nr 11 (np. pręty) opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia. Jaką stawkę VAT zastosować do drobnych usług (...)
str. 28
3.4.
Dane na fakturze, gdy kontrahent zagraniczny jest w Polsce zarejestrowany na potrzeby VAT
Podatnik z innego kraju UE nie ma w Polsce siedziby ani oddziału firmy, ale zarejestrował się na potrzeby VAT. Podatnik ten kupuje i sprzedaje towary (...)
str. 30
3.5.
Zakup towaru od kontrahenta z UE z magazynu znajdującego się na terenie Polski
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do transakcji UE. Otrzymałem fakturę wystawioną przez podatnika z Niemiec, na której wskazano jego unijny numer VAT i wykazano wyłącznie (...)
str. 30
3.6.
Miejsce opodatkowania sprzedaży towaru konsumentowi z innego kraju UE
Sprzedaję towary osobom fizycznym (konsumentom) z innych krajów UE (tzw. sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju). Czy mam prawo rozliczać podatek od ww. sprzedaży w kraju (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment rozliczenia w CIT kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych - interpretacja KIS
Jeżeli dla celów bilansowych koszty nieistotne ujmowane są w kosztach jednorazowo (a nie w czasie, przez okres, którego dotyczą), to przyjęcie takiego rozwiązania również dla (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podatek z tytułu własności budynku - ustalenie podstawy opodatkowania
Spółka z o.o. jest zobowiązana do opłacania podatku dochodowego z tytułu własności budynku (środka trwałego) o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000 zł (spółka jest jedynym właścicielem (...)
str. 35
2.2.
Przekazanie środków pieniężnych z kasy walutowej na rachunek walutowy a podatkowe różnice kursowe
Klient spółki wpłacił do kasy walutowej euro, tytułem zapłaty za towar. Do wyceny tej zapłaty spółka przyjęła średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego (...)
str. 36
2.3.
Podatkowe skutki przedawnienia zobowiązania z tytułu odsetek
Czy w przypadku przedawnienia zobowiązania z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań z tytułu zakupu towarów/usług, spółka z o.o. powinna wykazać przychód podatkowy, skoro (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wynajem okazjonalny też może być opodatkowany 8,5% stawką ryczałtu - interpretacja KIS
Jeżeli wynajem domku letniskowego będzie miał charakter okazjonalny i sporadyczny, a działania podatnika w związku z tym wynajmem nie będą prowadzone w sposób zorganizowany i (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych - rozbieżności ciąg dalszy
Nasi pracownicy wykorzystują samochody służbowe do celów prywatnych. Spółka nie prowadzi żadnego szczegółowego rozliczenia pracownika z paliwa, które jest tankowane do takiego samochodu, a które (...)
str. 41
2.2.
Zakup towarów lub usług za symboliczną złotówkę a PIT
Spółka jawna prowadzi działalność handlową. Niekiedy kontrahenci, w ramach sprzedaży premiowej, sprzedają nam towary za symboliczną złotówkę. Towary te następnie odsprzedajemy albo pozostawiamy w firmie (...)
str. 43
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę w PKPiR
Prowadzę działalność gospodarczą m.in. budując budynki z przeznaczeniem na sprzedaż albo wynajem. Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zakupione materiały ujmuję w (...)
str. 45
3.2.
Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję a dokumentacja podatkowa
Przedsiębiorca od początku działalności (od 2015 r.) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dla celów prowadzonej działalności importuję towary od podmiotu mającego siedzibę na terytorium (...)
str. 47
3.3.
Zwrot opłaty za udział w konferencji naukowej nie korzysta ze zwolnienia z PIT
Spółka w związku z prowadzoną działalnością uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach naukowych. Udział w tych konferencjach powierza ona osobom zatrudnionym na umowę o dzieło (osoby (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne o małej wartości a odpis w wysokości 100.000 zł - interpretacja KIS
Rocznego limitu jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł nie pomniejszają dokonane w danym roku podatkowym jednorazowe odpisy amortyzacyjne przewidziane dla środków trwałych o wartości początkowej (...)
str. 48
2.
Moment rozpoczęcia amortyzacji ujawnionego środka trwałego
Jednostka zakupiła maszynę budowlaną, którą przekazała do używania. W wyniku pomyłki nie wpisano jej jednak do ewidencji środków trwałych i nie rozpoczęto jej amortyzacji. Czy (...)
str. 50
3.
Tablica reklamowa jako środek trwały
Na placu naszej firmy zamierzamy ustawić tablicę reklamową, w skład której wejdzie fundament, słupy oraz tablica. Nakłady na jej budowę przekroczą 10.000 zł. Czy w (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Przystąpienie do spółki cywilnej, w której była świadczona praca a ulga na start - interpretacja ZUS
Przystąpienie do spółki cywilnej, w której wcześniej była świadczona praca, nie jest tożsame ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy. Wspólnik takiej spółki działa bowiem (...)
str. 52
2.
Składki ZUS zleceniobiorcy z miesięcznym limitem składki chorobowej
Osoba wykonująca umowę zlecenia podlega z tego tytułu obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalno-rentowym i wypadkowemu. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ZUS zleceniobiorca podlega od dnia oznaczonego (...)
str. 53
3.
FP i FGŚP od kwoty ekwiwalentu za urlop dla niepełnoetatowca
Pracownikowi (35 lat), który był zatrudniony w spółce do 31 sierpnia 2018 r., na początku września br. został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystane 8 dni urlopu (...)
str. 55
4.
Nagroda jednorazowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik w czerwcu br. otrzymał jednorazową nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy. Czy jej wysokość należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, i (...)
str. 57
5.
Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem sprawowanej w czasie jego pobytu w szpitalu
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 5 lat. Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przekształcenie umowy na czas określony w związku z upływem limitu 33 miesięcy
1) Nasi pracownicy zatrudnieni są w większości na podstawie umów na czas określony. Część tych umów trwała w dniu 22 lutego 2016 r. W jakim (...)
str. 59
2.
Warunki przejęcia urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka
1) Pracownica trzy tygodnie temu urodziła dziecko. W ostatnich dniach złożyła wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka. Czy ojciec dziecka (...)
str. 60
3.
Termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS i udzielenia zaległego urlopu
1) Nasza firma prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Termin odprowadzenia II raty odpisu w bieżącym roku przypada w niedzielę. Do kiedy faktycznie należy przekazać środki (...)
str. 62
4.
Zniszczenie laptopa samowolnie zabranego do domu przez pracownika - co z odszkodowaniem dla pracodawcy?
Bez naszej wiedzy pracownik zabrał służbowy laptop do domu, żeby wykonać pewne prace. W drodze do miejsca zamieszkania został potrącony przez samochód, w wyniku czego (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zasady i okresy archiwizacji dokumentów księgowych
Pierwsze sprawozdanie finansowe naszej spółki (za 2017 r.) zostało zatwierdzone, a księgi rachunkowe ostatecznie zamknięte. Obecnie zamierzamy dokonać archiwizacji dokumentów księgowych. Jakie są terminy przechowywania (...)
str. 65
2.
Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pracowników
Od początku roku tworzymy ZFŚS. W sierpniu br. wypłaciliśmy dofinansowanie do wypoczynku dzieci naszych pracowników zorganizowanego w formie obozów i kolonii. Prosimy o przedstawienie ewidencji (...)
str. 67
3.
Bieżąca wycena operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych
Nawiązaliśmy współpracę z kontrahentem zagranicznym. W związku z tym założyliśmy rachunek walutowy, z którego będziemy dokonywać zapłat zobowiązań oraz przyjmować wpłaty. Jakie kursy uwzględniać dla (...)
str. 69
4.
Ujęcie księgowe zawarcia kontraktu forward na zakup waluty
Spółka zamierza zawrzeć kontrakt forward na zakup euro. Proszę o przedstawienie sposobu wprowadzenia kontraktu do ksiąg rachunkowych oraz jego rozliczenia na dzień zapłaty zobowiązań wyrażonych (...)
str. 70
5.
Ewidencja wyposażenia u prowadzących księgi rachunkowe
Prowadzę księgi rachunkowe i jestem opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy jestem obowiązany do ujmowania w ewidencji wyposażenia składników majątku o wartości przekraczającej 1.500 (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.